เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] 34 [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2406 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับรายการไม่ได้ดำเนินการในระบบ egp รายไตรมาส ประจำไตรมาส 2/2563 30 ก.ย. 2564
2405 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ สำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) ของ สจต. 30 ก.ย. 2564
2395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารชั่วคราว 30 ก.ย. 2564
2394 ประกาศผู้ชนะการจ้างที่ปรึกษาโครงการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2393 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าอาคารชั่วคราว ททท.สำนักงานลพบุรี ปี 2563 30 ก.ย. 2564
2392 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (กรต) 30 ก.ย. 2564
2391 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซือจัดจ้างโครงการเงิยรายได้ (กบจ.) 30 ก.ย. 2564
2390 ประกาศผลผู้ชนะรายการจ้างจัดทำข้อมูลสินค้าการท่องเที่ยวประเทศไทย(77 จังหวัด) 30 ก.ย. 2564
2389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งหรือแบบแขวนขนาด ๑๘,๕๐๐ บี ทียู จํานวน ๑ เครื่อง / ขนาด ๒๖,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๑ เครื่อง / ขนาด ๓๓,๔๐๐ บีทียู จํานวน ๑ เครื่อง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2388 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าพร้อมติดโลโก้ Amazing Thailand โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการผลิตและออกอากาศสกู๊ปท่องเที่ยว ความยาว ๒ นาที ทางรายการโทรทัศน์ 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย