เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] 35 [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2813 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กองวางแผนสินค้าการท่องเที่ยว ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2563 30 ก.ย. 2564
2812 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กองวางแผนสินค้าการท่องเที่ยว ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2563 30 ก.ย. 2564
2811 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กองวางแผนสินค้าการท่องเที่ยว ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2563 30 ก.ย. 2564
2810 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กองวางแผนสินค้าการท่องเที่ยว ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2562 30 ก.ย. 2564
2809 ประกาศผู้ชนะเผยแพร่โฆษณาผ่านสื่อโทรทีศน์และสื่อออนไลน์ต่างประเทศ ประเภทข่าวที่มีชื่อเสียง 30 ก.ย. 2564
2808 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษากำหนดและติดตามตัวชี้วัดการประเมินผลงานของบริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจคาร์ด จำกัด ประจำปี 2564 30 ก.ย. 2564
2807 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องโทรศัพท์ ททท. สำนักงานแฟรงก์เฟิร์ตปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2806 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ททท. สำนักงานแฟรงก์เฟิร์ตปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2805 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ททท. สำนักงานแฟรงก์เฟิร์ตปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2804 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจ้างจัดทำ Online Campaign บนออนไลน์แพลตฟอร์ม Urlaubsguru 30 ก.ย. 2564
2803 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำ Online Campaign ในเว็บไซต์ Secret Escapes 30 ก.ย. 2564
2802 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของ สกว. ประจำปี 2564 30 ก.ย. 2564
2801 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของกองบริหารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2800 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตหน้ากาก Amazing Thailand 30 ก.ย. 2564
2799 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน ประจำปี 2564 30 ก.ย. 2564
2798 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของ ททท. สำนักงานกรุงปราก ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5 รายการ 30 ก.ย. 2564
2797 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในสำนักงานจาการ์ตา ประจำปี 2564 30 ก.ย. 2564
2794 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ททท.สนง.ฟูกูโอกะ จำนวน 3 รายการ 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย