เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] 36 [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2813 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สซน. ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2812 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าที่จอดรถยนต์ สซน. ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2811 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประจำ สซน. ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2810 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ สซน. ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2809 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกระเป๋าพับได้ Amazing Thailand 30 ก.ย. 2564
2808 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำคอนเท้นต์จังหวัดภูเก็ตผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (กสต.) 30 ก.ย. 2564
2807 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ททท. สำนักงานแฟรงก์เฟิร์ตปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 30 ก.ย. 2564
2805 ประกาสผุ้ชนะรายการจ้างเหมาจัดกิจกรรมคาราวานขับรถเที่ยว ฝนนี้ไม่เหงา ที่เขาค้อ 30 ก.ย. 2564
2804 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างกิจกรรม Online Campaign บน Urlaubsguru และ Secret Escapes 30 ก.ย. 2564
2803 ประกาศผู้ชนะจ้างบริการภาคพื้นดิน RT in Action for the New Normal Travellers ณ จังหวัดตรังและกระบี่ 30 ก.ย. 2564
2801 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมคนขับประจำสำนักงานจาการ์ตา ประจำปี 2564 30 ก.ย. 2564
2800 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (กลข.) 30 ก.ย. 2564
2799 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (สซน.) 30 ก.ย. 2564
2798 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำโฆษณาบทความเรื่องการท่องเที่ยวประเทศไทยเพื่อประชาสัมพันธ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ออฟไลน์และออนไลน์สำหรับกลุ่มระดับบนของสาธารณรัฐฝรั่งเศส 30 ก.ย. 2564
2796 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำโฆษณาบทความเรื่องการท่องเที่ยวประเทศไทยเพื่อประชาสัมพันธ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ชั้นนำประเภทข่าวสารและไลฟ์สไตล์ของบุคคลระดับชั้นนำของสาธารณรัฐฝรั่งเศส 30 ก.ย. 2564
2795 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำโฆษณาบทความเรื่องการท่องเที่ยวประเทศไทยเพื่อประชาสัมพันธ์ในนิตยสารออนไลน์สำหรับกลุ่มสตรีของสาธารณรัฐฝรั่งเศส 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย