เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] 37 [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2816 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำโฆษณาบทความเรื่องการท่องเที่ยวประเทศไทยเพื่อประชาสัมพันธ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ชั้นนำประเภทข่าวสารและไลฟ์สไตล์ของบุคคลระดับชั้นนำของสาธารณรัฐฝรั่งเศส 30 ก.ย. 2564
2815 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำโฆษณาบทความเรื่องการท่องเที่ยวประเทศไทยเพื่อประชาสัมพันธ์ในนิตยสารออนไลน์สำหรับกลุ่มสตรีของสาธารณรัฐฝรั่งเศส 30 ก.ย. 2564
2813 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทยในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านอาหาร (Gastronomy Tourism) ร่วมกับ The Michelin Guide Thailand 30 ก.ย. 2564
2812 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้มีชื่อเสียงด้านดนตรีจัดทำและเผยแพร่ Content โฆษณาประชาสัมพันธ์ประเทศไทย 30 ก.ย. 2564
2811 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคลิปวีดิโอส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมไทย สำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนในโอกาสครบรอบ 45 ปี คามสัมพันธ์ทางการฑูตไทย-จีน 30 ก.ย. 2564
2810 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสติกเกอร์ตราเครื่องหมาย ททท. และสติกเกอร์ชื่อ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 30 ก.ย. 2564
2809 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรม “Expat Fair 2020” แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน 30 ก.ย. 2564
2808 จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการเที่ยวปันสุข ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 30 ก.ย. 2564
2807 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ Shopping Voucher จากผู้ประกอบการด้านห้างสรรพสินค้าหรือบริษัทด้านธุรกิจค้าปลีกสินค้าปลอดอากรของไทยให้แก่ ททท. สำนักงานต่างประเทศในด้านเอเชียและแปซิฟิกใต้ เพื่อใช้ในการส่งเสริมการตลาดในพื้นที่ 30 ก.ย. 2564
2804 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำบทความเรื่องการท่องเที่ยวประเทศไทยเพื่อประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์ยอดนิยมของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 30 ก.ย. 2564
2803 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำบทความเรื่องการท่องเที่ยวประเทศไทยเพื่อประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์ยอดนิยมของราชอาณาจักรเบลเยียม 30 ก.ย. 2564
2802 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำบทความเรื่องการท่องเที่ยวประเทศไทยเพื่อประชาสัมพันธ์ในนิตยสารสำหรับสตรีในราชอาณาจักรเบลเยียม 30 ก.ย. 2564
2801 ประกาศผลผู้ชนะการจ้างจัดกิจกรรมวันส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ททท. ประจำปี 2563 (TAT CG Day 2020) แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน 30 ก.ย. 2564
2799 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ กวจ. 30 ก.ย. 2564
2798 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นผิวชั้นดาดฟ้าอาคารจอดรถ ททท. สำนักงานใหญ่ 30 ก.ย. 2564
2797 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ "บอกให้รู้ว่าสวยแค่ไหน" 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย