เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] 38 [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2406 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานโรงแรมไทย 30 ก.ย. 2564
2405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณตามชั้น (Floor switch) จำนวน 9 ตัว พร้อมติดตั้งและเดินสาย LAN จำนวน 177 จุด โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2564
2404 ประกาศผู้ชนะการจ้างจัดการภาคพื้นดินกิจกรรม Austrian Tour Operator Fam Trip with EVA Airways and Bangkok Airways 30 ก.ย. 2564
2403 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดการภาคพื้นดินกิจกรรม Austrian Tour Operator Fam Trip with EVA Airways and Bangkok Airways 30 ก.ย. 2564
2402 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมทรัพย์สินของ ททท. ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม 30 ก.ย. 2564
2401 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างบริหารจัดการการสื่อสารภาวะวิกฤตในเชิงกลยุทธ์จากกรณีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 30 ก.ย. 2564
2400 ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้ายใช้ ณ ททท.สนง.ในประเทศ 24 สนง 30 ก.ย. 2564
2399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยเเพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน Thailand Travel Mart (TTM) 2020 ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ต่างประเทศ เจาะกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว 30 ก.ย. 2564
2398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน Local Low Carbon 30 ก.ย. 2564
2397 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด Food Journey ภายใต้โครงการเที่ยวถี่ๆ The Series@North 30 ก.ย. 2564
2396 ประกาศผู้ชนะการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนากระบวนการจัดทำและทบทวนแผนวิสาหกิจ ททท. พ.ศ. 2565 30 ก.ย. 2564
2395 ประกาศผลผู้ชนะที่ไม่ได้ลง EGP ไตรมาส 1ปี63 ของ กสค. 30 ก.ย. 2564
2394 ประกาศผลผู้ชนะที่ไม่ได้ลง EGP ไตรมาส 4ปี62 ของ กสค. 30 ก.ย. 2564
2393 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 งานบริหารการฝึกอบรม กพบ. 30 ก.ย. 2564
2392 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 งานบริหารการฝึกอบรม กพบ. 30 ก.ย. 2564
2390 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างกิจกรรม Consumer Fair และกิจกรรมการขาย Online เพื่อกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยว 30 ก.ย. 2564
2389 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราาคา จ้างที่ปรึกษาโครงการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยและความต่อเนื่องสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2388 ประกาศเผยเเพร่แผนโครงการกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 30 ก.ย. 2564
2387 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างพัฒนาเว็บไซต์ www.เที่ยวอีสาน.com 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย