เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 4 [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2406 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้แทนประชาสัมพันธ์และบริหารจัดการด้านเว็บไซต์และจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ททท. ในตลาดฝรั่งเศส ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบริษัทจัดส่งเอกสารเผยแพร่การท่องเที่ยวของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้แทนด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ของ ททท. ในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าที่เก็บเอกสารและคู่มือส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้แทนการตลาดและประชาสัมพันธ์ ททท. ประจำราชอาณาจักรเบลเยียมและราชรัฐลักเซมเบิร์ก ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่ารถยนต์ของสำนักงาน ททท. ปารีส ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบริษัททำความสะอาดสำนักงาน ททท. ปารีส ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2399 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างผู้แทนตลาดอิสราเอล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 30 ก.ย. 2564
2398 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริษัทผู้แทนตลาดสเปน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 30 ก.ย. 2564
2397 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้แทนประชาสัมพันธ์ตลาดอิตาลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 30 ก.ย. 2564
2396 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าคอมพิวเตอร์และพริ้นเตอร์ เพื่อใช้ในสำนักงาน ประจำปี ๒๕๖๔ 30 ก.ย. 2564
2395 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่ทำการ ททท. สำนักงาน กรุงโรม ประจำปี ๒๕๖๔ 30 ก.ย. 2564
2394 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้แทนตลาดโปรตุเกส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 29 ก.ย. 2563
2393 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริษัทผู้แทนตลาดตุรกี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 29 ก.ย. 2563
2392 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้จัดการตลาดอิตาลี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 29 ก.ย. 2563
2391 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 สกร. 30 ก.ย. 2564
2390 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ของ ททท.สำนักงานดูไบ 2 ต.ค. 2563
2389 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง/เช่า ปีงบประมาณ 2564 ของ ททท.สำนักงานโทรอนโต 30 ก.ย. 2564
2388 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร ททท.สนง.พระนครศรีอยุธยา(อาคารทรงไทย) และศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา (ศาลากลางหลังเก่า) ปี 2564 30 ก.ย. 2564
2387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการรับ-ส่งเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย