เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 4 [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2601 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำ Content ข้อมูลสินค้า Responsible Tourism และ CSR เพื่อสร้างการรับรู้ผ่านสื่อออนไลน์ 30 ก.ย. 2564
2600 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) ของ ททท.ไทเป 30 ก.ย. 2564
2599 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 ของ ททท.สำนักงานลำปาง 24 ธ.ค. 2563
2598 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดทำโปสเตอร์มาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัย 30 ก.ย. 2564
2597 เช่าที่ราชพัสดุ ระยะเวลา 3 ปี (1 ม.ค.2564-31 ธ.ค.2566) 23 ธ.ค. 2563
2596 ประกาศผู้ชนะจ้างเผยแพร่โฆษณาผ่านสื่อ Out Of Home (ป้ายบิลบอร์ด)บริเวณริมทางด่วนพระราม 9 ขาเข้า 30 ก.ย. 2564
2594 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริหารและจัดจำหน่ายอนุสาร อ.ส.ท. แทน ททท. ประจำปี 2564 30 ก.ย. 2564
2593 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตคลิปวีดิทัศน์สรุปผลการดำเนินการสำคัญของรัฐบาลด้านการท่องเที่ยว ปี 2563 30 ก.ย. 2564
2592 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) ของ กองกลยุทธ์การตลาด 30 ก.ย. 2564
2591 ประกาศผู้ชนะดำเนินการผลิตและออกอากาศสกู๊ปข่าวท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในสภาวะวิกฤต 30 ก.ย. 2564
2590 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ Amazing Thailand Countdown 2021 "Royal Bangkok Symphony Orchestra" @Tha Phae 30 ก.ย. 2564
2589 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานแถลงข่าวท่องเที่ยวปลอดภัยกับ เพลินไทย Smart Map 30 ก.ย. 2564
2588 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยเเพร่โฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์สำหรับตลาดต่างประเทศประเภทข่าวที่มีชื่อเสียง ช่วงปีใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 30 ก.ย. 2564
2586 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2585 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ที่จอดรถยนต์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2584 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่เก็บสิ่งของและเอกสารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2583 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2582 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริษัทจัดทำ Platform แบบสอบถาม (Survey) พฤติกรรมนักท่องเที่ยวหลังสถานการณ์ Covid -19 ตลาดอิตาลี 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย