เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 4 [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2816 ประกาศผู้ชนะจ้างบริหารพัฒนาหลักสูตรและจัดอบรมหลักสูตร “การจัดเก็บองค์ความรู้และการจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ในระบบบริหารจัดการความรู้” 29 มี.ค. 2564
2815 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 งานสื่อโฆษณาออฟไลน์ในประเทศ ระหว่างเดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2564 30 ก.ย. 2565
2814 ประกาศผลผู้ชนะการจ้างแถลงข่าวการจัดกิจกรรม สงกรานต์ ริน รด พรม ใส่หน้ากาก ไม่สาดน้ำ Amazing ยิ่งกว่าเดิม” 30 ก.ย. 2565
2813 ประกาศผู้ชนะโครงการสงกรานต์สุขใจ 30 ก.ย. 2565
2812 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรม โครงการเที่ยวไทยปลอดภัยไปกับ SHA แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน 29 มี.ค. 2564
2811 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้แคมเปญ The Best Selfie in Thailand 22 มี.ค. 2564
2810 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2564) ของ กองกลยุทธ์การตลาด 26 มี.ค. 2564
2809 การจัดกิจกรรม Amazing Robusta Chumphon ครั้งที่ 2 25 ก.พ. 2565
2808 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2564 ของ ททท. สำนักงานดูไบ 24 มี.ค. 2564
2807 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานแถลงข่าวเปิดฝูงบินท่องเที่ยวไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม 30 ก.ย. 2565
2806 ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาจ้างการดำเนินการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในงานAmazing Thai Festival Online Osaka2021 30 ก.ย. 2565
2805 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าอาคารชั่วคราว ททท.สำนักงานลพบุรี เพิ่มเติม ปี 2564 23 มี.ค. 2564
2804 จ้างดำเนินการในกิจกรรมฯ ร่วมกับ ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา กับ พันธมิตร บริษัทแอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด ฯ 30 ก.ย. 2565
2803 จ้างจัดงานโครงการ “Amazing Morganic Chiang Mai : ล้ำลำ 23 มี.ค. 2564
2802 จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกับพันธมิตร เที่ยวอีสาน Check in อีสาน คนละครึ่ง 23 มี.ค. 2564
2801 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของ โครงการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนของระบบประเมินและวัดผลการดำเนินงานพนักงาน (Performance Management System) 22 มี.ค. 2564
2799 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อฟื้นฟูภาพลักษณ์และกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวไทย 30 ก.ย. 2565
2798 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 2/2564 ของ สซน. 22 มี.ค. 2564
2797 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำ Editorial ในนิตยสาร FEEL GOOD 30 ก.ย. 2565

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย