เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] 40 [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2406 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการจ้างกิจกรรมเชิงประชาสัมพันธ์ภายใต้แนวคิด “บอกรัก...เมืองไทย” และจ้างกิจกรรมพัฒนา Digital Content ด้านการท่องเที่ยว 30 ก.ย. 2564
2405 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ของ กตอ. ไตรมาส 3/2562 30 ก.ย. 2564
2404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบตกแต่งพื้นที่ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 5 ภูมิภาค ในงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 54 โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2564
2402 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 (กภน.) 30 ก.ย. 2564
2398 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (รายไตรมาส 1/2563) ของ ททท.สำนักงานกระบี่ 30 ก.ย. 2564
2397 การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ eGP ปีงบ2563 ไตรมาส1 30 ก.ย. 2564
2396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสั่งซื้อของที่ระลึกสำหรับเป็นสื่อประชาสัมพันธ์การสถาปนา ททท. ครบรอบ 60 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2394 การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ eGP ปีงบ2562 ไตรมาส4 30 ก.ย. 2564
2393 การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ eGP ปีงบ2562 ไตรมาส3 30 ก.ย. 2564
2392 การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ eGP ปีงบ2562 ไตรมาส2 30 ก.ย. 2564
2391 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยเพื่อเผยแพร่และกระตุ้นการท่องเที่ยว 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย