เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] 41 [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2816 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเผยแพร๋โฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิตอล จอ LED พื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดนวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2564
2815 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบกิจกรรมส่งเสริมการตลาดออนไลน์บน Platform Thailand Tourism Virtual Market (TTVM) เพื่อรองรับการฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวช่วงวิกฤต COVID-19 30 ก.ย. 2564
2814 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แคมเปญกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ร่วมกับบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) 30 ก.ย. 2564
2813 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดต่อภาพยนตร์โฆษณา ชุด Amazing Thailand Unexpected Feeling 30 ก.ย. 2564
2812 ประกาศผลผู้ชนะรายการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องปฐมพยาบาลและห้องพยาบาลและห้องสภาพแรงงาน 30 ก.ย. 2564
2811 ประกาศผลผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบการจัดการผลการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2810 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโฆษณาผ่านสื่อกลางแจ้ง (Led Videotron) ณ กรุงจาการ์ตา ระยะที่ 2 30 ก.ย. 2564
2809 ประกาศผู้ชนะจ้างจัดอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 ก.ย. 2564
2806 ประกาศผู้ชนะโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมปีงบประมาณ2563 30 ก.ย. 2564
2805 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเทศไทยด้าน Health and Wellness ในนิตยสารด้านสุขภาพ พร้อมจัดทำกล่องผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ จัดส่งให้สมาชิกในประเทศออสเตรเลีย 30 ก.ย. 2564
2804 ประกาศผลผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทย 30 ก.ย. 2564
2802 จ้างเหมาทำของที่ระลึกสำหรับงาน Drive and Fun in Thailand 30 ก.ย. 2564
2801 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่จัดประชุม TATAP 2021 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2800 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรม Music by the sea เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.ระยอง ในรูปแบบ Mini Concert @ Rayong แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน 30 ก.ย. 2564
2799 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวไทย โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2564
2798 ประกาศผู้ชนะการจ้างการเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ประเทศไทยผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ที่มีศักยภาพสูงประเภทข่าวสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวตลาดเอเชียแปซิฟิก 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย