เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] 44 [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2813 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 3/2563 (ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ) 30 ก.ย. 2564
2812 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 3/2563 (กองบัญชี) 30 ก.ย. 2564
2811 ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 กองกฎหมาย 30 ก.ย. 2564
2809 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรม Happy Bike ไร้โควิด แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน 30 ก.ย. 2564
2808 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตภาพยนตร์วีดิทัศน์ ชุด กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูการท่องเที่ยวสำหรับตลาดต่างประเทศ 30 ก.ย. 2564
2807 จ้างเหมาบริการจัดการอำนวยความสะดวกและจัดรายการศึกษาดูงานการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิต 30 ก.ย. 2564
2806 ประกาศผู้ชนะจ้างสำรวจข้อมูลพฤติกรรมท่องเที่ยวภายในประเทศช่วงวิกฤติโควิด-19 30 ก.ย. 2564
2805 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2563) กปน. 30 ก.ย. 2564
2804 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์รายวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2803 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างของ ททท. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ก.ย. 2564
2802 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตถุง Goody Bag Amazing Thailand 30 ก.ย. 2564
2800 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการ Amazing Thailand Guide Sharing 30 ก.ย. 2564
2799 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและออกอากาศรายการ ประเภทวาไรตี้ท่องเที่ยว โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2564
2798 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการ My Thailand Bucket List 30 ก.ย. 2564
2797 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2563 (เมษายน - มิถุนายน 2563) ของ สลอ. 30 ก.ย. 2564
2796 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์โครงการเที่ยวปันสุข ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ชั้นนำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2795 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการส่งเสริมพัฒนาแและยกระดับมาตรฐานโรงแรมไทย โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2564
2794 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2563 (กองกลาง) 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย