เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] 44 [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2406 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2-4 ประจำปี 2562 และไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2563 ของ ททท.สำนักงานตราด 30 ก.ย. 2564
2405 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการตัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) 30 ก.ย. 2564
2404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรายการวิทยุประเภทข่าว 30 ก.ย. 2564
2401 ประกาศผลผู้ชนะรายการจ้างจัดกิจกรรมการแข่งขัน Amazing ไทยเท่ Travel Competition 30 ก.ย. 2564
2400 ประกาศผลผู้จัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 2-4 ปี 62 และไตรมาส 1 ปี 63 ของ ททท.สำนักงานระยอง 30 ก.ย. 2564
2399 ประกาศผู้ชนะดำเนินการผลิตกระเป๋าเดินทางชนิดแข็ง พร้อมสกรีนโลโก้ Amazing ไทยเท่ เพื่อเป็นของที่ระลึก 30 ก.ย. 2564
2398 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ Amazing Thailand Festival @ motoGP 30 ก.ย. 2564
2395 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เกินหนึ่งแสนบาท ไตรมาส1 (ต.ค-ธ.ค. 62)ของ สซล. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 30 ก.ย. 2564
2392 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 62-ธันวาคม 62) กลุ่มงานอำนวยการด้านนโยบายและแผน 30 ก.ย. 2564
2391 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการตัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปีงบประมาณ 2562 ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562) ของ สจต. 30 ก.ย. 2564
2389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย More Fun ตะวันออก 30 ก.ย. 2564
2388 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2564
2387 ประกาศผลผู้ชนะซื้อจ้างไตรมาส 1 ปีงบ 2563 ของ ททท.สำนักงานปารีส 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย