เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] 46 [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2406 ประกาศผลผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาจัดทำตัวชี้วัดTPC ปี 2563 30 ก.ย. 2564
2405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสั่งซื้อบัตร voucher ห้องพักเพื่อมอบเป็น Agent Incentive ให้แก่ Travel Consultant ประเทศนิวซีแลนด์ 30 ก.ย. 2564
2404 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานโตเกียว ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) 30 ก.ย. 2564
2402 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) ททท. สำนักงานน่าน 30 ก.ย. 2564
2401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดอบรมหัวข้อ Leadership Skillset for TAT โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2564
2400 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค.-ธ.ค.62 (ททท.,กภน.) 30 ก.ย. 2564
2399 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2562 30 ก.ย. 2564
2398 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2563 30 ก.ย. 2564
2397 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๒) ททท. สำนักงานกาญจนบุรี 30 ก.ย. 2564
2396 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๒) ททท. สำนักงานกาญจนบุรี 30 ก.ย. 2564
2395 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๒) ททท. สำนักงานกาญจนบุรี 30 ก.ย. 2564
2394 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 30 ก.ย. 2564
2392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาศิลปินมาแแสดงในงานกระบี่นาคาเฟส2020 โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2564
2391 30 ก.ย. 2564
2390 ประกาศผลผู้ชนะสำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ EGP ไตรมาส 1 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 30 ก.ย. 2564
2389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ รายการประเภทข่าวจราจร 30 ก.ย. 2564
2388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการซื้อกระดาษถ่ายเอกสารสำรองคลังพัสดุฯ จำนวน 8,100 รีม 30 ก.ย. 2564
2387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอำนวยความสะดวกภาคพื้นดินสำหรับคณะ Blogger จำนวน 6 ราย ตลาดโปรตุเกส 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย