เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] 47 [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2813 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตกแต่งพื้นที่ในรูปแบบ New Normal ในงาน อนุรักษ์เทียนพรรษา มุทิตาหลวงปู่มั่น จังหวัดอุบลราชธานี แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน 30 ก.ย. 2564
2812 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อพร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมการตลาดกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ ภายใต้แคมเปญ “ชีพจรลงSouth...Wow ทุกสไตล์” ปี 2563 รูปแบบ New Normal 30 ก.ย. 2564
2811 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2564
2810 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำระบบการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมงานอนุรักษ์เทียนพรรษา มุทิตาหลวงปู่มั่น จ.อุบลราชธานี 30 ก.ย. 2564
2809 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่คอนเทนต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ New Normal “ฟิตก่อนเที่ยว แบบ New Normal” 30 ก.ย. 2564
2808 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกิจกรรมผลิตและเผยแพร่คอนเทนต์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบ New Normal "เที่ยวบ้านเพื่อน 30 ก.ย. 2564
2807 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำประติมากรรมเทียนรูปช้างแกะสลัก และสัญลักษณ์ ททท. ครบรอบ ๖๐ ปี แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน 30 ก.ย. 2564
2806 ประกาศผู้ชนะการดำเนินการผลิตและโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อฟื้นฟูการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ 30 ก.ย. 2564
2804 ประกาศผู้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตคลิปวิดีโอและจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการถ่ายทอดสดออนไลน์การท่องเที่ยวหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2803 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตภาพยนตร์วีดิทัศน์ ชุด 5 ภูมิภาค เพื่อฟื้นฟูและส่งเสริมแผนการตลาดของแต่ละภูมิภาคเพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดต่างประเทศ 30 ก.ย. 2564
2802 ประกาศแผน โครงการแคมเปญออนไลน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศ 30 ก.ย. 2564
2801 ประกาศผู้ชนะโครงการการจัดหาจอ TV ขนาด 86 นิ้ว เพื่อสนับสนุนการทำงาน ห้องปฎิบัติการศูนย์วิจัยการตลาดท่องเที่ยว (TAT Intelligence Center ) 30 ก.ย. 2564
2800 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์เนื้อหาน้ำใจคนไทยจากวิกฤต COVID-19 ผ่านสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล 30 ก.ย. 2564
2799 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมแถลงข่าวและเสวนาทิศทางการปรับตัวเตรียมรับ New Normal หลังวิกฤต COVID-19 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2798 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการผลิตและเปยแพร่สกู๊ปข่าวสารของ ททท. ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ 30 ก.ย. 2564
2796 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านรายการโทรทัศน์ประเภทข่าว 30 ก.ย. 2564
2795 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการโครงการ Holiday For Heroes 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย