เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] 49 [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2816 จ้างจัดกิจกรรมท่องเที่ยว อาสาพาเที่ยว 30 ก.ย. 2564
2815 เช่าห้องประชุมสำหรับการจัดประชุม รผน.สัญจร ภูมิภาคภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ 30 ก.ย. 2564
2813 จ้างจัดกิจกรรมกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว โครงการคิดถึง...อาหารจานโปรด (Thailand Food Paradise) 30 ก.ย. 2564
2811 แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการยกระดับขีดความสามารถของการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน (TAT GYM 2020) 30 ก.ย. 2564
2810 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุง Website , Mobile Application และ API ของ ททท. ปี 2563 30 ก.ย. 2564
2809 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กสส.) 30 ก.ย. 2564
2808 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาซ่อมสร้างและยกระดับมาตรฐาน รวมทั้งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและสินค้าที่สร้างคุณค่าทางการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ 30 ก.ย. 2564
2807 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกิจกรรม Missing Thailand โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2564
2805 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำหลักสูตรด้านการตลาดท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 30 ก.ย. 2564
2804 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกิจกรรม Your Thailand at Home โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2564
2801 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการผลิตและโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อนำเสนอมุมมองการท่องเที่ยวแนวใหม่ (New Normal) 30 ก.ย. 2564
2800 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างโครงการอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 ก.ย. 2564
2799 ประกาศเผยเเพร่แผนการการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ Holiday For heroes 30 ก.ย. 2564
2798 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคาร ททท. สำนักงานสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ส (e-bidding) 30 ก.ย. 2564
2797 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย