เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] 49 [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการโครงการศึกษาศักยภาพและขนาดของตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มเฉพาะ (New Segmentation) 30 ก.ย. 2564
2404 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำรายไตรมาสที่ 1 (กองงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ2563 30 ก.ย. 2564
2402 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.-ธ.ค. 62) ของ สลอ. 30 ก.ย. 2564
2401 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก สำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.-ธ.ค.62) ของสซน. 30 ก.ย. 2564
2400 ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางสร้างสรรค์เรื่องราวนักท่องเที่ยวชาวไทยโดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2564
2399 ประกาศผลผู้ชนะรายการจ้างจัดการอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2563 30 ก.ย. 2564
2398 จ้างดำเนินโครงการ Thailand Shopping Dining Paradise 2020 ภายใต้กิจกรรม Amazing Thailand Grand Sale 30 ก.ย. 2564
2397 ประกาศผู้ชนะผลิตสปอตโฆษณาทางโทรทัศน์และวิทยุ ตรุษจีน ประจำปี 2563 30 ก.ย. 2564
2396 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (กองพัฒนาบุคลากร) 30 ก.ย. 2564
2395 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก สำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.-ธ.ค.62) ของ สมก. 30 ก.ย. 2564
2394 ประกาศผู้ชนะการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ประจำปี 2563 30 ก.ย. 2564
2393 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำบูธประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมประเพณีประจำปี 2563 ในงาน เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ 26 แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน 30 ก.ย. 2564
2392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้เชี่ยวชาญจัดงาน Amazing Thailand Roadshow 2020 ในเครือรัฐออสเตรเลีย 30 ก.ย. 2564
2391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับ กลุ่มครอบครัวในประเทศออสเตรเลีย 30 ก.ย. 2564
2389 ประกาศผู้ชนะการจ้างที่ปรึกษาจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ ททท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 30 ก.ย. 2564
2387 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก สำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.-ธ.ค.62) ของ สทป.. 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย