เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] 5 [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2406 รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่4 30 ก.ย. 2564
2405 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563) ของสำนักงานจาการ์ตา 30 ก.ย. 2564
2404 ประกาศผู้ชนะเช่าสำนักงานที่ทำการและค่าบริการส่วนกลาง สนล ปี 2564-2566 30 ก.ย. 2564
2403 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563) ของกองกลยุทธ์การตลาด 30 ก.ย. 2564
2402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการข้อมูลข่าวสารสัญญาณโทรทัศน์ อาคาร ททท 30 ก.ย. 2564
2401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปลวก อาคาร ททท.สำนักงานใหญ่ 30 ก.ย. 2564
2400 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดูแลและรักษาความสะอาดอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2563
2399 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทำความสะอาด 30 ก.ย. 2564
2398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารสำนักงานโฮจิมินห์ 30 ก.ย. 2564
2397 เช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สฎ.566 ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 30 ก.ย. 2564
2396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์จำนวน 1 คัน เพื่อใช้เป็นรถยนต์ประจำ ททท สำนักงานโฮจิมินห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Apple รุ่น IMac 30 ก.ย. 2564
2394 ประกาศผลผู้ชนะจ้างเหมาบริการให้ความเห็นการบริหารและกฎหมาย 30 ก.ย. 2564
2393 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการบริหารและกฎหมาย 30 ก.ย. 2564
2392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องโทรสารชนิดเลเซอร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 50 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2390 ประกาศผู้ชนะ การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ททท.สำนักงานตาก 30 ก.ย. 2564
2389 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ตู้ (หลังคาสูงจำนวน 3 คัน) ปีงบ 64 30 ก.ย. 2563
2388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์เมล์ และระบบป้องกันไวรัส/ระบบบริหารงานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (อุปกรณ์) ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ลักษณะตู้ พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 15 คัน ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย