เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] 5 [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2816 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวประเทศไทยผ่าน FVW/Travel Talk 30 ก.ย. 2565
2815 ประกาศผู้ชนะ จ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์ประเทศไทย โครงการ Rock Thailand 30 ก.ย. 2565
2814 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว Lifestyle Travel @ ภาคตะวันออก 30 ก.ย. 2565
2813 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสำหรับกลุ่มผู้มีรายได้สูงในต่างจังหวัด แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน (Consumer Fair ณ จังหวัดขอนแก่น) 19 มี.ค. 2564
2812 โครงการจัดซื้อและพร้อมติดตั้งระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control) อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ 30 ก.ย. 2565
2811 โครงการจัดซื้อและพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ศูนย์ฝึกอบรมและบ้านพัก ททท. บางแสน จังหวัดชลบุรี 30 ก.ย. 2565
2810 โครงการจัดซื้อและพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศห้องควบคุม Server ชั้น 8 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ 30 ก.ย. 2565
2809 โครงการจัดซื้อและพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ 30 ก.ย. 2565
2808 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยลง Social Media ของ สซน. (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
2807 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญดูแล เว็บไซต์ ของ สซน. (www.amazingthailand.com.au) (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
2806 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำสื่อวีดิทัศน์ “Freediving – A Way for Sustainability” เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มตลาดเอเชียตะวันออก 30 ก.ย. 2565
2805 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการยกระดับขีดความสามารถของการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน (TAT GYM 2021: นวัตกรรมสร้างสรรค์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 30 ก.ย. 2565
2804 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมบุคลากร ททท. เพื่อรองรับระบบการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model: SE-AM) ประจำปี 2654 ผ่านระบบออนไลน์ 30 ก.ย. 2565
2803 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการจัดทำโครงสร้างการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ผ่านการประกวด Miss Grand International ๒๐๒๐ 16 มี.ค. 2564
2802 การประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรมแถลงข่าวการส่งเสริมการท่องเที่ยว Lifestyle Travel @ ภาคกลาง 30 ก.ย. 2565
2801 จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำรองคลัง 16 มี.ค. 2564
2800 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและประชาสัมพันธ์ Online Training Program สำหรับกลุ่ม Travel Agents และ Frontliners ในตลาดอินโดนีเซีย 30 ก.ย. 2565
2799 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำรองคลัง 30 ก.ย. 2565
2798 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างผลิต Content Food Fruit for Fun ตะวันออก พร้อมเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์และออฟไลน์ 30 ก.ย. 2565
2797 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรายการวิทยุ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว 30 ก.ย. 2565

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย