เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] 50 [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2598 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (รายไตรมาส 1/2563) ของ ททท.สำนักงานกระบี่ 30 ก.ย. 2564
2597 การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ eGP ปีงบ2563 ไตรมาส1 30 ก.ย. 2564
2596 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสั่งซื้อของที่ระลึกสำหรับเป็นสื่อประชาสัมพันธ์การสถาปนา ททท. ครบรอบ 60 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2594 การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ eGP ปีงบ2562 ไตรมาส4 30 ก.ย. 2564
2593 การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ eGP ปีงบ2562 ไตรมาส3 30 ก.ย. 2564
2592 การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ eGP ปีงบ2562 ไตรมาส2 30 ก.ย. 2564
2591 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยเพื่อเผยแพร่และกระตุ้นการท่องเที่ยว 30 ก.ย. 2564
2585 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราาคา จ้างที่ปรึกษาโครงการขยายกรอบระยะเวลาการดำเนินงานแผนแม่บทการเสริมสร้างนวัตกรรมทางการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔ เป็น พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2584 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุ้ได้รับการคัดเลือและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ของกองตลาดภาคตะวันออก 30 ก.ย. 2564
2582 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างเหมาบริการผู้แทนตลาดฟินแลนด์ของ สตฮ. ปี 2563 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย