เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] 50 [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2816 rrrr 30 ก.ย. 2564
2815 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ประเทศไทยผ่านสื่อออนไลน์ สำหรับกลุ่มตลาดต่างประเทศ ภายใต้แคมเปญ Amazing Thailand 30 ก.ย. 2564
2814 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการประเมินสภาพโครงสร้าง Website, Mobile Application และ API เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง 30 ก.ย. 2564
2813 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการดูแลรักษาระบบ Mobile Application ของ ททท. 30 ก.ย. 2564
2812 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 เดือนมกราคม-มีนาคม 2563-สกส. 30 ก.ย. 2564
2811 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานแถลงข่าวโครงการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาวะวิกฤต COVID-19 เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยและสุขลักษณะ Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) 30 ก.ย. 2564
2810 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและออกอากาศสารคดีเชิงท่องเที่ยวโดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2564
2808 ประกาศผู้ชนะจ้างดำเนินการผลิตและออกอากาศสกู๊ปท่องเที่ยวทางรายการโทรทัศน์ 30 ก.ย. 2564
2807 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกินหนึ่งแสน ไตรมาส 2/2563 กงย. 30 ก.ย. 2564
2806 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการส่งเสริมข้อมูลการท่องเที่ยวไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2805 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (กองอาคารสถานที่) 30 ก.ย. 2564
2804 ประกาศผู้ชนะการจ้างผลิตชิ้นงานประชาสัมพันธ์ผ่านข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยวในภาวะวิกฤต COVID-19 และช่วงเวลา Work from Home รวมถึงการปฏิบัติตัวหลังผ่อนปรนมาตรการ “ล็อคดาวน์” ผ่านสื่อออนไลน์ 30 ก.ย. 2564
2803 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำสื่อและเนื้อหาดิจิทัลสมัยใหม่ด้านการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นการตลาดท่องเที่ยวไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2801 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบล็อกเกอร์ออสเตรเลียผลิต CONTENT ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแบบ Sustainable Tourism ประเทศไทยผ่านบล็อกและโซเชียลมีเดีย 30 ก.ย. 2564
2800 ประกาศเผยแพร่เเผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2563 ททท.สำนักงานโอซากา 30 ก.ย. 2564
2799 ประกาศผลผู้ชนะโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2020 30 ก.ย. 2564
2797 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำกระเป๋าย่ามแบบพับเก็บผ้าร่มไนล่อนกันน้ำ 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย