เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] 51 [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2816 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำปิ่นโตอลูมิเนียมสกรีนโลโก้ลดโลกเลอะและโลโก้ 60 ปี ททท. 30 ก.ย. 2564
2815 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำ Platform โครงการ Amazing Thailand Online Training 30 ก.ย. 2564
2814 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 3 รายการ 30 ก.ย. 2564
2813 ประกาศผู้ชนะจ้างพัฒนานวัตกรรมทรัพย์สินของ ททท. ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม 30 ก.ย. 2564
2811 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาเว็บไซต์ www.เที่ยวอีสาน.com โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2564
2810 ประการผู้ชนะการจ้างผู้เชี่ยวชาญจัดกิจกรรม NZ Micro Influencers “Thailand in the Home” ประเทศนิวซีแลนด์ 30 ก.ย. 2564
2809 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อบัตร voucher ห้องพักเพื่อมอบเป็นรางวัลโครงการ Amazing Thailand Online Training ของ สซน. 30 ก.ย. 2564
2808 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงเพิ่มศักยภาพ Smart Call Center 30 ก.ย. 2564
2805 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญจัดทำข้อมูล (Content Creation) และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอาหารบนเว็บไซต์ ของ สซน. 30 ก.ย. 2564
2804 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563) ของ สรย. 30 ก.ย. 2564
2803 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่2 ปี 2563(มกราคม-มีนาคม2563) ททท.สำนักงานอุทัยธานี 30 ก.ย. 2564
2802 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวในประเทศผ่านช่องทาง Official LINE Amazing Thailand 30 ก.ย. 2564
2801 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่2 ปี 2563(มกราคม-มีนาคม2563) ททท.สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ 30 ก.ย. 2564
2800 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่1 ปี 2563(ตุลาคม-ธันวาคม2562) ททท.สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ 30 ก.ย. 2564
2799 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเคาน์เตอร์ให้บริการข่าวสาร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง 30 ก.ย. 2564
2798 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่2(มกราคม-มีนาคม2563) ททท.สำนักงานเชียงราย 30 ก.ย. 2564
2797 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563) ททท. สำนักงานนราธิวาส 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย