เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] 51 [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2601 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสาธิตวาดร่มในงาน BIT 2020 เมืองมิลาน ตลาดอิตาลี 30 ก.ย. 2564
2600 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้แทนดำเนินการผลิตเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในงาน FITUR ๒๐๒๐ 30 ก.ย. 2564
2599 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง Ground กิจกรรม Fly & Drive Influencer Trip ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 ณ กรุงเทพฯ – เขาใหญ่ 30 ก.ย. 2564
2598 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบ ตกแต่งติดตั้งและรื้อถอนบูธประเทศไทยงาน The Wedding and Honeymoon Show นครบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย 30 ก.ย. 2564
2597 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการออกแบบ ตกแต่งติดตั้ง และรื้อถอนบูธ ประเทศไทยในงาน National Multicultural Festival 2020 ประเทศออสเตรเลีย 30 ก.ย. 2564
2595 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสร้างการรับรู้แบรนด์ Amazing Thailand ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์หลัก สำหรับงาน ITB 2020 30 ก.ย. 2564
2594 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการเผยแพร่โฆษณาและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ ททท.ผ่านทางรายการโทรทัศน์ 30 ก.ย. 2564
2593 ประกาศผลผู้ชนะจ้างออกแบบและผลิตสื่อออนไลน์การส่งเสริมค่านิยมองค์กร ททท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2592 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรมในงานว่าวประเพณีและว่าวนานาชาติ จังหวัดสตูล แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2564
2590 การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ สำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กองกลาง 30 ก.ย. 2564
2589 ประกาศผู้ชนะการจ้างติดตั้งและรื้อถอนคูหาประเทศไทย_งาน ITB Berlin 2020 30 ก.ย. 2564
2588 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสของ ททท. ฮ่องกง (ไตรมาสที่ 4/2562) 30 ก.ย. 2564
2587 ประกาศผู้ชนะราคาจ้างจัดกิจกรรมสาธิตวัฒนธรรมไทยในงาน CMT Stuttgart และ Ferien Messe Wien 2020 30 ก.ย. 2564
2586 ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างคูหา Seller และค่าตกแต่งสถานที่ Thailand Travel Mart Plus 2020 30 ก.ย. 2564
2585 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1/2563 30 ก.ย. 2564
2584 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4/2562 30 ก.ย. 2564
2583 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3/2562 30 ก.ย. 2564
2582 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้ดจ้าง ไตรมาสที่ 2/2562 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย