เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] 56 [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2813 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรมเชิงประชาสัมพันธ์ภายใต้แนวคิด บอกรัก เมืองไทย 30 ก.ย. 2564
2811 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจำปีของ ททท. 30 ก.ย. 2564
2810 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววันธรรมดา ปี 2563 30 ก.ย. 2564
2809 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 กองพัฒนาระบบ ฝ่ายดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 ก.ย. 2564
2808 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ลงระบบ e-GP ไตรมาส 4/2562 ของ ททท. ปารีส 30 ก.ย. 2564
2807 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จำนวน 54 คัน ประจำปีงบประมาณ2563-2568 30 ก.ย. 2564
2806 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรายงานประจำปี 2562 ของ ททท. โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2564
2805 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างวิเคราะห์และสรุปข้อร้องเรียนและข้อคิดเห็นด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2804 ประกาศผลผู้ชนะ รายการจ้างเหมาปรับปรุงห้องสื่อมวลชน ชั้น 15 อาคารการทอ่งเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานใหญ่ 30 ก.ย. 2564
2803 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมท่องเที่ยว เที่ยวตามฝัน ครั้งหนึ่งในชีวิต ซีซั่น 2 ภายใต้โครงการเมืองไทย ใครๆ ก็เที่ยวได้ 30 ก.ย. 2564
2802 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 30 ก.ย. 2564
2801 ประกาศแผน การเช่าอาคารสำนักงาน ททท.สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ 30 ก.ย. 2564
2800 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ สำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ของ สชพ. ไตรมาสที่ 1-2563 30 ก.ย. 2564
2799 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ สำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ของ สชพ. ไตรมาสที่ 4-2562 30 ก.ย. 2564
2798 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ สำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ของ สชพ. ไตรมาสที่ 3-2562 30 ก.ย. 2564
2797 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ สำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ของ สชพ. ไตรมาสที่ 2-2562 30 ก.ย. 2564
2796 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ สำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ของ สทป. ไตรมาสที่ 4-2562 30 ก.ย. 2564
2795 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ สำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ของ สทป. ไตรมาสที่ 3-2562 30 ก.ย. 2564
2794 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ สำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ของ สทป. ไตรมาสที่ 2-2562 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย