เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] 56 [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2406 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในสื่อออนไลน์ Trade Media ประเทศออสเตรเลีย 30 ก.ย. 2563
2403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมท่องเที่ยว Premium Trip และกิจกรรม CSR Travel Trip สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2563
2402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาลงโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าการท่องเที่ยวประเทศไทยทางสื่อออนไลน์ของ Expedia 30 ก.ย. 2563
2401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ Vouchers Cold Storage สำหรับใช้ในกิจกรรมกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2562 30 ก.ย. 2563
2398 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท รายไตรมาสที่ 4 ของ สกร. 30 ก.ย. 2563
2396 ประกาศผลผู้ชนะจ้างโครงการเที่ยววันธรรมดาราคา Shock โลก 30 ก.ย. 2563
2395 ประกาศผู้ชนะราคาจ้างจัดทำของที่ระลึกหมวกแก๊ป 30 ก.ย. 2563
2394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์โครงการ Amazing Thailand Grand Sale "Passport Privileges" 30 ก.ย. 2563
2393 ประกาศผู้ชนะกิจกรรม Digital Content and Advertising Campaign บนเว็บไซต์ท่องเที่ยวในเครือ MAIRDUMONT 30 ก.ย. 2563
2391 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกองตลาดภาคกลาง ประจำปี 2563 30 ก.ย. 2563
2390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์จุลสารวิชาการการท่องเที่ยว TAT Review ปี 2563 30 ก.ย. 2563
2389 ประกาศผู้ชนะสัญญาจ้างเหมาบริการทางการแพทย์และพยาบาลประจำห้องพยาบาล ททท. ประจำปีงบประมาณ 2563 30 ก.ย. 2563
2388 ประกาศผู้ชนะสัญญาจ้างเหมาบริการทางการแพทย์และพยาบาลประจำห้องพยาบาล ททท. ประจำปีงบประมาณ 2563 30 ก.ย. 2563
2387 ประกาศผู้ชนะจ้างจัดทำบูธนิทรรศการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน 30 ก.ย. 2563

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย