เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] 57 [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2406 ประกาศผู้ชนะรายการร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทย 30 ก.ย. 2563
2405 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำรายไตรมาสที่ 4 (กองบริหารจัดซื้อจัดจ้าง) 30 ก.ย. 2563
2404 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างกิจกรรม Digital Content and Advertising Campaign บนเว็บไซต์ท่องเที่ยวในเครือ MAIRDUMONT 30 ก.ย. 2563
2403 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำรายไตรมาสที่ 4 (กองงบประมาณ) 30 ก.ย. 2563
2402 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำรายไตรมาสที่ 3 (กองงบประมาณ) 30 ก.ย. 2563
2400 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2562 30 ก.ย. 2563
2399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึก OKI รุ่น MC363 สำรองคลัง 30 ก.ย. 2563
2397 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาสที่ 4_งานบริหารพัสดุ 30 ก.ย. 2563
2396 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานนักการภารโรง ประจำปีงบประมาณ 2563 30 ก.ย. 2563
2395 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลฐานการตลาด ประจำปีงบประมาณ 2563 30 ก.ย. 2563
2394 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการให้ข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2563 30 ก.ย. 2563
2393 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) กตก. 30 ก.ย. 2563
2392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินงาน "60 เส้นทางความสุข @ เมืองไทย เดอะ ซีรีส์" 30 ก.ย. 2563
2391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการแสดงและการสาธิตวัฒนธรรมไทยงาน The Best of Thailand ณ เมือง South Cotabato สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 30 ก.ย. 2563
2389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ และการบริหารจัดการฐานข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2563 30 ก.ย. 2563
2388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 30 ก.ย. 2563
2387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษา และแก้ไขปรับปรุงเว็บไซต์ และ Mobile Application ของศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2563 30 ก.ย. 2563

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย