เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] 58 [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2816 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ททท. ผ่านรายการโทรทัศน์ 30 ก.ย. 2564
2815 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบการบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ในรูปแบบของ Smart Data ประจำปีงบประมาณ 2563 30 ก.ย. 2564
2814 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบการบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ในรูปแบบของ Smart Data ประจำปีงบประมาณ 2563 30 ก.ย. 2564
2812 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้างดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมทรัพย์สินของ ททท. ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม 30 ก.ย. 2564
2811 ประกาศผู้ชนะราคาจ้างจัดทำของที่ระลึกกระเป๋าพับ(ผ้าร่มไนล่อน) 30 ก.ย. 2564
2810 ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมโครงการ Amazing Thailand Festival @ MotoGP ณ จังหวัดบุรีรัมย์ แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน 30 ก.ย. 2564
2809 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการขนส่งภาคพื้นดิน และจัดรายการนำเที่ยวสำหรับผู้เข้าร่วมงาน THAILAND TRAVEL MART PLUS 2020 (TTM+ 2020): New Shades of Responsible Travel 30 ก.ย. 2564
2808 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดรายการนำเที่ยวสำหรับคณะ Agent และ Media จากต่างประเทศ กิจกรรม Get Active Retreat Islands โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2564
2807 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คน ใช้ประจำหน่วยงานปฏิบัติงานประจำการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสาขาในประเทศประจำปีงบประมาณ2563-2568จำนวน54คัน 30 ก.ย. 2564
2806 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานโรงแรมไทย 30 ก.ย. 2564
2805 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณตามชั้น (Floor switch) จำนวน 9 ตัว พร้อมติดตั้งและเดินสาย LAN จำนวน 177 จุด โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2564
2804 ประกาศผู้ชนะการจ้างจัดการภาคพื้นดินกิจกรรม Austrian Tour Operator Fam Trip with EVA Airways and Bangkok Airways 30 ก.ย. 2564
2803 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดการภาคพื้นดินกิจกรรม Austrian Tour Operator Fam Trip with EVA Airways and Bangkok Airways 30 ก.ย. 2564
2802 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมทรัพย์สินของ ททท. ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม 30 ก.ย. 2564
2801 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างบริหารจัดการการสื่อสารภาวะวิกฤตในเชิงกลยุทธ์จากกรณีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 30 ก.ย. 2564
2800 ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้ายใช้ ณ ททท.สนง.ในประเทศ 24 สนง 30 ก.ย. 2564
2799 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยเเพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน Thailand Travel Mart (TTM) 2020 ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ต่างประเทศ เจาะกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว 30 ก.ย. 2564
2798 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน Local Low Carbon 30 ก.ย. 2564
2797 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด Food Journey ภายใต้โครงการเที่ยวถี่ๆ The Series@North 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย