เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] 58 [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2601 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ สำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) ขอ 30 ก.ย. 2564
2600 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอำนวยความสะดวกภาคพื้นดินสำหรับคณะ TV Crew รายการ GEO & GEO จำนวน 1 ราย 30 ก.ย. 2564
2599 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริษัทผลิตเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาษาอิตาเลียน เพื่อใช้แจกจ่ายให้กับนักท่องเที่ยวและบริษัทนำเที่ยวที่ขอข้อมูล 30 ก.ย. 2564
2598 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสร้างสรรค์สินค้าท่องเที่ยวความสนใจพิเศษ Power spot travel 30 ก.ย. 2564
2597 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ 30 ก.ย. 2564
2596 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองพัฒนาบุคลากร) 30 ก.ย. 2564
2595 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ประจำปี 2563 (กลข.) 30 ก.ย. 2564
2594 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ประจำปี2563 30 ก.ย. 2564
2593 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส1 ประจำปี2563 30 ก.ย. 2564
2592 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างบริหารจัดการและจัดจำหน่ายอนุสาร อ.ส.ท. แทน ททท. ประจำปี 2563 30 ก.ย. 2564
2591 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่สปอต ททท. ผ่านรายการโทรทัศน์ประเภทกีฬาและการท่องเที่ยว 30 ก.ย. 2564
2588 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 3 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2587 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.-ธ.ค. 62) ของ ททท.สำนักงานฟูกูโอกะ 30 ก.ย. 2564
2585 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการโครงการศึกษาศักยภาพและขนาดของตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มเฉพาะ (New Segmentation) 30 ก.ย. 2564
2584 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำรายไตรมาสที่ 1 (กองงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ2563 30 ก.ย. 2564
2582 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.-ธ.ค. 62) ของ สลอ. 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย