เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] 59 [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2601 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก สำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.-ธ.ค.62) ของสซน. 30 ก.ย. 2564
2600 ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางสร้างสรรค์เรื่องราวนักท่องเที่ยวชาวไทยโดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2564
2599 ประกาศผลผู้ชนะรายการจ้างจัดการอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2563 30 ก.ย. 2564
2598 จ้างดำเนินโครงการ Thailand Shopping Dining Paradise 2020 ภายใต้กิจกรรม Amazing Thailand Grand Sale 30 ก.ย. 2564
2597 ประกาศผู้ชนะผลิตสปอตโฆษณาทางโทรทัศน์และวิทยุ ตรุษจีน ประจำปี 2563 30 ก.ย. 2564
2596 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (กองพัฒนาบุคลากร) 30 ก.ย. 2564
2595 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก สำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.-ธ.ค.62) ของ สมก. 30 ก.ย. 2564
2594 ประกาศผู้ชนะการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ประจำปี 2563 30 ก.ย. 2564
2593 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำบูธประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมประเพณีประจำปี 2563 ในงาน เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ 26 แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน 30 ก.ย. 2564
2592 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้เชี่ยวชาญจัดงาน Amazing Thailand Roadshow 2020 ในเครือรัฐออสเตรเลีย 30 ก.ย. 2564
2591 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับ กลุ่มครอบครัวในประเทศออสเตรเลีย 30 ก.ย. 2564
2589 ประกาศผู้ชนะการจ้างที่ปรึกษาจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ ททท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 30 ก.ย. 2564
2587 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก สำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.-ธ.ค.62) ของ สทป.. 30 ก.ย. 2564
2586 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (กองอาคารสถานที่) 30 ก.ย. 2564
2585 โครงการเผยแพร่โฆษณาผ่านสื่อ Out of Home (ป้ายบิลบอร์ด) ใกล้ทางด่วนยมราช 30 ก.ย. 2564
2584 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ระหว่างเดือน ต.ค.2562ถึงเดือน ธ.ค.2562 รายไตรมาสที่1 (กองบริหารจัดซื้อจัดจ้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2583 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างเหมาบริการผู้แทนประชาสัมพันธ์ตลาดบอลติก ปีงบประมาณ 2563 ของ สตฮ. 30 ก.ย. 2564
2582 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำประชาสัมพันธ์ประเทศไทยผ่านไอดอลกลุ่มผู้หญิงในพื้นที่คิวชู ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย