เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] 59 [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2406 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ททท.สำนักงานอุทัยธานี (สอน.) ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3 30 ก.ย. 2563
2405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ททท.สำนักงานอุทัยธานี (สอน.) ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 30 ก.ย. 2563
2404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ททท.สำนักงานอุทัยธานี (สอน.) ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 30 ก.ย. 2563
2402 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกองวิจัยการตลาดการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 30 ก.ย. 2563
2401 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาส4/62 (กงท.) 30 ก.ย. 2563
2400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญบริหารจัดการ Social Media ของ สซน. เจาะกลุ่มโอเซียเนีย 30 ก.ย. 2563
2399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ สซน. ประจำปีงบประมาณ 2563 30 ก.ย. 2563
2398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สซน. ประจำปีงบประมาณ 2563 30 ก.ย. 2563
2397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่จัดเก็บวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของ สซน. ประจำปีงบประมาณ 2563 30 ก.ย. 2563
2396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการก่อสร้าง ตกแต่ง และ รื้อถอน Thailand Stand ในงานส่งเสริมการขาย TTG ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2563
2395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าที่จอดรถยนต์ สซน. ประจำปีงบประมาณ 2563 30 ก.ย. 2563
2393 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่ารถยนต์เพื่อใช้ประจำสำนักงาน สซน. ประจำปีงบประมาณ 2563 30 ก.ย. 2563
2392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้เชี่ยวชาญดูแลเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โรงแรมและบริษัท นำเที่ยว ของ สซน.(www.amazingthailand.com.au) ประจำปีงบประมาณ 2563 30 ก.ย. 2563
2391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้จัดทำข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยลง Social Media ของ สซน. ประจำปีงบประมาณ 2563 30 ก.ย. 2563
2390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้แทนการตลาดนิวซีแลนด์ ประจำปีงบประมาณ 2563 30 ก.ย. 2563
2389 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างผู้จัดการตลาดออสเตรเลีย ประจำปีงบประมาณ 2563 30 ก.ย. 2563
2388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ในตลาดสวีเดนและฟินแลนด์ 30 ก.ย. 2563
2387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการบริษัทประชาสัมพันธ์ประเทศไทยรอบรถประจำทางสาธารณะ ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี 30 ก.ย. 2563

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย