เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] 6 [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2601 ประกาศผู้ชนะจ้างดำเนินการผลิตและบริหารจัดการเนื้อหา (Content) เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ ของศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) 30 ก.ย. 2564
2600 ประกาศผู้ชนะจ้างดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในภาวะวิกฤต เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว ผ่านทางรายการโทรทัศน์ 30 ก.ย. 2564
2599 ประกาศผู้ชนะจ้างดำเนินการผลิตและออกอากาศสกู๊ปท่องเที่ยว ออกอากาศทางรายการข่าวเย็น 30 ก.ย. 2564
2598 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยววันธรรมดา ภายใต้ชื่อกิจกรรม "วันธรรมดาชาเลนจ์" 30 ก.ย. 2564
2596 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการเที่ยวมั่นใจ บอกได้ทุกเรื่อง THAILAND TRAVELLER VOICE 30 ก.ย. 2564
2595 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและเผยแพร่บทความประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยวเพื่อการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวในภาวะวิกฤต (หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน 360 องศา) 30 ก.ย. 2564
2594 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างกิจกรรม Thailand Responsible Tourism Communication Project 2021 30 ก.ย. 2564
2593 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดบริการภาคพื้นดิน กิจกรรม Business Leisure Activity Phuket SMART Link 30 ก.ย. 2564
2591 โครงการ Phuket Great Time กิจกรรมการจัดทำ Platform Phuket Great Time เพื่อเป็นช่องทางในการส่งเสริมการขาย 30 ก.ย. 2564
2590 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ก.ย. 2564
2589 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการห้าง ททท. Tourism Department Store 2021 และโครงการจัดประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 30 ก.ย. 2564
2588 ประกาศผู้ชนะจ้างดำเนินการผลิตและออกอากาศสกู๊ปท่องเที่ยวทางสถานีโทรทัศน์ 30 ก.ย. 2564
2587 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างโฆษณาและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ ททท. ผ่านรายการข่าวทางสถานีวิทยุ 30 ก.ย. 2564
2586 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโครงสร้าง ตกแต่งบรรยากาศ พร้อมระบบแสง-เสียง และการแสดง ภายในงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 ปี 2563 แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน 30 ก.ย. 2564
2585 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการสร้างความมั่นใจในการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2564
2584 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของ งานกลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคล กบค. ประจำปีงบฯ 2564 30 ก.ย. 2564
2583 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทย ผ่านสื่อออนไลน์ในตลาดอินโดนีเซีย 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย