เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] 6 [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2816 ประกาศผลผู้ชนะAsia Dramatic TV สอก 30 ก.ย. 2565
2815 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง สอก. 30 ก.ย. 2565
2814 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำ VDO ประชาสัมพันธ์โครงการ Camping & Camper 30 ก.ย. 2565
2813 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำรองคลัง 30 ก.ย. 2565
2812 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มผู้ชื่นชอบกีฬาในประเทศออสเตรเลีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
2810 จ้างดำเนินโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2021 30 ก.ย. 2564
2809 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบ จัดทำและติดตั้งตู้ภาษาไทยและจัดหาวัสดุประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในพื้นที่เรือสำราญ World Dream 30 ก.ย. 2564
2807 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬาของประเทศไทยในตลาดอินโดนีเซีย 30 ก.ย. 2565
2806 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเทศไทยด้าน Health and Wellness ในตลาดอินโดนีเซีย 30 ก.ย. 2565
2805 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ก.ย. 2565
2804 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการสร้างสรรค์ข้อมูลสินค้าและบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 30 ก.ย. 2565
2803 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายทำรายการส่งเสริมการท่องเที่ยวในลุ่มแม่น้ำของภุมิภาคภาคกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 2565
2802 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดผนังกระจกและกรอบอลูมิเนียมบริเวณที่สูงอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
2801 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการดิจิทัลทาเลนท์ชุมชน Digital Talents Village โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2565
2800 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล Empowering Tech Tourism โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2565
2799 โครงการจัดทำแนวทางส่งเสริมการเดินทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและสร้างสรรค์ข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยวด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 30 ก.ย. 2564
2798 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างกิจกรรม Super Great Health ภูมิภาคอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ 30 ก.ย. 2565

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย