เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] 6 [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2406 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบการนำเข้าข้อมูลและการออกรายงานฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบการนำเข้าข้อมูลและการออกรายงานฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงการตลาด ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบงาน (Application) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Hardware/Software) ระบบสารสนเทศบัญชีและงบประมาณ ระยะที่ 2/ ระบบควบคุมงบประมาณ/ระบบบัญชีการเงินสำนักงานสาขา ประจำปีงบป 30 ก.ย. 2563
2403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ลักษณะเก๋ง 2 ตอน 4 ประตู พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 8 คัน สำหรับใช้เป็นรถประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประจำปีงบประมาณ 25 30 ก.ย. 2564
2402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริษัทผู้แทนตลาดออสเตรียประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริษัทผู้แทนตลาดสวิตเซอร์แลนด์ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าคู่สายโทรศัพท์ Digital ISDN สำหรับระบบ TAT Call Center 1672 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระและกระดาษเช็ดมือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) สำนักงานใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2563
2398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานธุรการ ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2397 ประกาศผู้ชนะจ้างผู้จัดการตลาด สนล. ปี 2564 30 ก.ย. 2564
2396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดตกแต่งสวนและประดับต้นไม้อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2563
2395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าโกดังเก็บของ ททท. สำนักงานแฟรงก์เฟิร์ตประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2394 ประกาศผู้ชนะเช่าเครื่องกรองน้ำแบบตั้งพื้นอาคาร ททท. สำนักงานใหญ่ ปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2393 ประกาศราคากลางเช่าเครื่องกรองน้ำแบบตั้งพื้นอาคาร ททท. สำนักงานใหญ่ ปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2392 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องโทรสารชนิดเลเซอร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 50 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2563
2391 ประกาศผู้ชนะ การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ณ ททท.สำนักงานภูเก็ต 30 ก.ย. 2564
2390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์ประเทศไทยลงใน Social Media ของสำนักงานจาการ์ตาประจำปี 2564 30 ก.ย. 2564
2389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแล และบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์ท่า ททท. www.tourismthailand.org โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการดูแลบำรุงรักษา และพัฒนาปรับปรุงระบบโมบาย แอปพลิเคชั่น และระบบ Data API โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2387 ประกาศผู้ชนะให้เช่าอาคารศูนย์หนองคายปี 64 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย