เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] 61 [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2816 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสั่งซื้อของที่ระลึกสำหรับเป็นสื่อประชาสัมพันธ์การสถาปนา ททท. ครบรอบ 60 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2814 การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ eGP ปีงบ2562 ไตรมาส4 30 ก.ย. 2564
2813 การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ eGP ปีงบ2562 ไตรมาส3 30 ก.ย. 2564
2812 การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ eGP ปีงบ2562 ไตรมาส2 30 ก.ย. 2564
2811 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยเพื่อเผยแพร่และกระตุ้นการท่องเที่ยว 30 ก.ย. 2564
2805 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราาคา จ้างที่ปรึกษาโครงการขยายกรอบระยะเวลาการดำเนินงานแผนแม่บทการเสริมสร้างนวัตกรรมทางการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔ เป็น พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2804 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุ้ได้รับการคัดเลือและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ของกองตลาดภาคตะวันออก 30 ก.ย. 2564
2802 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างเหมาบริการผู้แทนตลาดฟินแลนด์ของ สตฮ. ปี 2563 30 ก.ย. 2564
2801 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสาธิตวาดร่มในงาน BIT 2020 เมืองมิลาน ตลาดอิตาลี 30 ก.ย. 2564
2800 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้แทนดำเนินการผลิตเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในงาน FITUR ๒๐๒๐ 30 ก.ย. 2564
2799 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง Ground กิจกรรม Fly & Drive Influencer Trip ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 ณ กรุงเทพฯ – เขาใหญ่ 30 ก.ย. 2564
2798 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบ ตกแต่งติดตั้งและรื้อถอนบูธประเทศไทยงาน The Wedding and Honeymoon Show นครบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย 30 ก.ย. 2564
2797 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการออกแบบ ตกแต่งติดตั้ง และรื้อถอนบูธ ประเทศไทยในงาน National Multicultural Festival 2020 ประเทศออสเตรเลีย 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย