เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] 64 [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2406 ประกาศผู้ชนะจ้างบริกาiบุคลากรประจำtatcallcenter 30 ก.ย. 2563
2404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระและกระดาษเช็ดมือฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 30 ก.ย. 2563
2403 ประกาศผู้ขนะจ้างพนักงานจัดเลี้ยงททท2563 30 ก.ย. 2563
2400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคล จำนวน 10 คน ประจำปี 2563 30 ก.ย. 2563
2399 ประกาศผู้ชนะจ้างทำความสะอาดทททสำนักงานใหญ่ 30 ก.ย. 2563
2398 ประกาศผลผู้ชนะจ้างรักษาความปลอดภัยอาคาร ทททสำนักงานใหญ่ 30 ก.ย. 2563
2397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 30 ก.ย. 2563
2394 ประกาศผลผู้ชนะเหมาบริการบุคลากรให้ข้อมูลท่องเที่ยวภาษาจีน ปีงบประมาณ 2563 30 ก.ย. 2563
2392 ประกาศผลผู้ชนะจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขฐานข้อมูล MS SQL และการตรวจสอบการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 30 ก.ย. 2563
2391 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ TAT Call center 1672 ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2563
2390 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริหารจัดเก็บเอกสารและจัดส่ง อนุสาร อ.ส.ท. ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2563
2389 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร ระบบเผยแพร่และจัดเก็บเอกสารภายใน และระบบทำเนียบพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2563
2388 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบประเมินและวัดผลการดำเนินงานพนักงาน (Performance Management System) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2563
2387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบงาน (Application) ระบบสารสนเทศบริหารจัดการตรวจจ่ายเงิน ตามข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ด้านการเงินของ ททท. และระบบสารสนเทศสำหรับการเบิกจ่ายเงินตามสิทธิของ ททท. ประ 30 ก.ย. 2563

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย