เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] 65 [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2815 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เกินหนึ่งแสนบาท ไตรมาส1 (ต.ค-ธ.ค. 62)ของ สซล. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 30 ก.ย. 2564
2812 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 62-ธันวาคม 62) กลุ่มงานอำนวยการด้านนโยบายและแผน 30 ก.ย. 2564
2811 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการตัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปีงบประมาณ 2562 ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562) ของ สจต. 30 ก.ย. 2564
2809 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย More Fun ตะวันออก 30 ก.ย. 2564
2808 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2564
2807 ประกาศผลผู้ชนะซื้อจ้างไตรมาส 1 ปีงบ 2563 ของ ททท.สำนักงานปารีส 30 ก.ย. 2564
2806 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบริษัทก่อสร้าง ตกแต่งและรื้อถอนคูหาประเทศไทย ในงาน BIT 2020 (Borsa Internazionale del Turismo) เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี 30 ก.ย. 2564
2804 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการตัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562) 30 ก.ย. 2564
2803 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) กสต. 30 ก.ย. 2564
2802 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) กคค. และ กยท. 30 ก.ย. 2564
2801 ประกาศผลผู้ชนะจ้างจัดทำเเผนเเละเผยเเพร่โฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์เเละสืิ่อสิ่งพิมพ์ สำหรับตลาดต่างประเทศ ประเภท Global Media ปี 2563 30 ก.ย. 2564
2799 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) ททท. สำนักงานกาญจนบุรี 30 ก.ย. 2564
2798 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562 (สำนักงานนราธิวาส) 30 ก.ย. 2564
2797 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการตัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562) 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย