เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] 65 [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2406 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 30 ก.ย. 2563
2405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบงาน (Application) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Hardware/Software) ระบบสารสนเทศบัญชีและงบประมาณ ระยะที่ 2/ระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณ/ระบบควบคุมงบประมาณ/ระบบบัญชีการ 30 ก.ย. 2563
2404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบริการศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองและระบบสำรองข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2563 30 ก.ย. 2563
2403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดสำนักงาน ททท.สำนักงานขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563 30 ก.ย. 2563
2402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการด้านรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน ททท.สำนักงานขอนแก่น ปี 2563 30 ก.ย. 2563
2401 เช่าพื้นที่เก็บของ 30 ก.ย. 2563
2400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ IP Phone ประจำปีงบประมาณ 2563 30 ก.ย. 2563
2399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขฐานข้อมูล ORACLE และระบบ ERP ด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563 30 ก.ย. 2563
2398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำ ททท.สำนักงานฉะเชิงเทรา ประจำปี 2563 30 ก.ย. 2563
2397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นที่ทำการ ททท.สำนักงานฉะเชิงเทรา ประจำปี 2563 30 ก.ย. 2563
2396 จ้างเหมาบริการแพทย์และพยาบาลประจำห้องพยาบาลการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 30 ก.ย. 2563
2394 ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างที่ปรึกษาประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ททท. 30 ก.ย. 2563
2393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารสำนักงาน ททท.สำนักงานขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 30 ก.ย. 2563
2392 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ ประจำการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2563 30 ก.ย. 2563
2389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ ททท.สำนักงานสิงคโปร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 30 ก.ย. 2563
2387 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (สกป) 30 ก.ย. 2563

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย