เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] 66 [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2816 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ ททท. ผ่านทางรายการวิทยุประเภทข่าว 30 ก.ย. 2564
2815 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562 กองอาคารสถานที่ 30 ก.ย. 2564
2813 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (กองการเงิน) 30 ก.ย. 2564
2812 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการทบทวนแผนแม่บทการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม พ.ศ. 2563-2565 โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2564
2811 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำหนังสือ Coffee-table Size Book เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 30 ก.ย. 2564
2809 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนากระบวนการจัดทำและทบทวนแผนวิสาหกิจ ททท. พ.ศ. 2565 30 ก.ย. 2564
2808 ประกาศผู้ชนะจ้างดำเนินการผลิตและออกอากาศสกู๊ปท่องเที่ยว ความยาว 2 นาาที 30 ก.ย. 2564
2807 ประกาศผู้ชนะการจ้างการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันจักรยานยนต์ ชิงแชมป์โลก รายการโมโต จีพี (Moto GP) ผ่านสื่อโทรทัศน์ประเภทกีฬาที่มีชื่อเสียง เน้นกลุ่มเป้าหมายภูมิภาคเอเชีย 30 ก.ย. 2564
2806 ประกาศผลผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาจัดทำตัวชี้วัดTPC ปี 2563 30 ก.ย. 2564
2805 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสั่งซื้อบัตร voucher ห้องพักเพื่อมอบเป็น Agent Incentive ให้แก่ Travel Consultant ประเทศนิวซีแลนด์ 30 ก.ย. 2564
2804 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานโตเกียว ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) 30 ก.ย. 2564
2802 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) ททท. สำนักงานน่าน 30 ก.ย. 2564
2801 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดอบรมหัวข้อ Leadership Skillset for TAT โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2564
2800 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค.-ธ.ค.62 (ททท.,กภน.) 30 ก.ย. 2564
2799 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2562 30 ก.ย. 2564
2798 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2563 30 ก.ย. 2564
2797 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๒) ททท. สำนักงานกาญจนบุรี 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย