เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] 67 [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2812 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาศิลปินมาแแสดงในงานกระบี่นาคาเฟส2020 โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2564
2811 30 ก.ย. 2564
2810 ประกาศผลผู้ชนะสำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ EGP ไตรมาส 1 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 30 ก.ย. 2564
2809 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ รายการประเภทข่าวจราจร 30 ก.ย. 2564
2808 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการซื้อกระดาษถ่ายเอกสารสำรองคลังพัสดุฯ จำนวน 8,100 รีม 30 ก.ย. 2564
2807 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอำนวยความสะดวกภาคพื้นดินสำหรับคณะ Blogger จำนวน 6 ราย ตลาดโปรตุเกส 30 ก.ย. 2564
2806 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริษัทจัดทำ Campaign โฆษณา ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ผ่านช่องทาง Google ตลาดอิตาลี 30 ก.ย. 2564
2805 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริษัทลงบทความโฆษณา ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในหนังสือพิมพ์ Il Sole 24 Ore ตลาดอิตาลี 30 ก.ย. 2564
2803 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารและพัฒนาเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/7greens และช่องทางประชาสัมพันธ์ Online ภายใต้โครงการสร้างสรรค์สินค้าท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Tourism) 30 ก.ย. 2564
2801 ประกาศผู้ชนะ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ททท. สำนักงานแฟรงก์เฟิร์ตประจำปี ๒๕๖๓ 30 ก.ย. 2564
2800 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 สฟฟ. 30 ก.ย. 2564
2798 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำข้อบังคับ ททท. ว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราวท้องถิ่น ททท. สำนักงานสาขาต่างประเทศ 30 ก.ย. 2564
2797 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรายการวิทยุ 30 ก.ย. 2564
2795 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลการจัดกิจกรรมสนับสนุนตลาดการท่องเที่ยว ประจำปี 2563 โดยวิธีการคัดเลือก 30 ก.ย. 2564
2794 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดกิจกรรมและพัฒนาระบบข้อมูลกิจกรรม เทศกาล และประเพณี ประจำปีงบประมาณ 2563 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย