เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] 67 [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2406 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าห้องประชุมสำหรับการประชุมซักซ้อมฯ ตามแผนการตรวจสอบปี 2563 30 ก.ย. 2563
2404 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ ปี 2563 30 ก.ย. 2563
2403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าห้องประชุมสำหรับการอบรมหลักสูตร การตรวจสอบอย่างเป็นระบบ (Systematic Audit) 30 ก.ย. 2563
2402 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 กองพัฒนาระบบ ฝ่ายดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 ก.ย. 2563
2401 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 30 ก.ย. 2563
2398 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบงาน (Application) ระบบสารสนเทศบริหารจัดการตรวจจ่ายเงินตามข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ด้านการเงินของ ททท. และระบบสารสนเทศสำหรับการเบิกจ่ายตามสิทธิ์ของ ททท. ปีงบประมาณ 2563 30 ก.ย. 2563
2396 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ททท. สำนักงานปารีส ประจำปี 2563 30 ก.ย. 2563
2395 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองยุทธศาสตร์ดิจิทัล) 30 ก.ย. 2563
2394 จ้างจัดทำ Product Presentation ในอินเดียและศรีลังกา จำนวน 4 เมือง ปี 2563 30 ก.ย. 2563
2393 จ้างบริษัทผู้จัดการตลาดอินเดียตอนใต้และตะวันตก ประจำ ปี 2563 30 ก.ย. 2563
2392 จ้างจัดทำและบริหารจัดการ Web Blog : Tourismthailand.in และรวมSocial Media ของ ททท.สำนักงานมุมไบ ประจำ ปี 2563 30 ก.ย. 2563
2391 เช่ารถยนต์ จำนวน 4 ที่นั่ง ของ ททท.มุมไบ ประจำ ปี 2563 พร้อมพนักงานขับรถและค่าบำรุงดูแลรักษา 30 ก.ย. 2563
2390 เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์( ไม่รวมสัญญาณอินเตอร์เน็ต ) ประจำปี 2563 ของ ททท.สำนักงานมุมไบ 30 ก.ย. 2563
2388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงแก้ไขระบบงานควบคุมงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2563
2387 ประกาศผู้ชนะผลิตของที่ระลึกโครงการเมืองเหนือต้องลอง 30 ก.ย. 2563

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย