เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] 68 [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2813 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตชิ้นงานโฆษณาเพื่อสร้างการรับรู้เเคมเปญ Amazing Thailand การจัดทำกลยุทธ์กระตุ้นตลาด และกลยุทธ์แนวทางการสื่อสารสำหรับตลาดต่างประเทศ ปี 2564 30 ก.ย. 2564
2812 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการการเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน เพื่อนำมาเป็นรถใช้ประจำหน่วยงานสำหรับปฏิบัติงานประจำการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสาขาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563-2567 30 ก.ย. 2564
2811 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท สฮก. ไตรมาสที่ 1/2563 30 ก.ย. 2564
2809 ประกาศผู้ชนะเสนอราค่าจ้างเผยแพร่สปอตโฆษณาของ ททท.ออกอากาศทางรายการโทรทัศน์ 30 ก.ย. 2564
2808 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุที่ออกอากาศทั่วประเทศ 30 ก.ย. 2564
2807 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการภาคพื้นดินให้คณะตัวแทน Sport Community, Influencer ด้านกีฬา และผู้ชนะการแข่งขันจากประเทศออสเตรเลียร่วมกิจกรรม Amazing Thailand Marathon Bangkok 2020 ที่ประเทศไทย 30 ก.ย. 2564
2805 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ ททท. ผ่านรายการวิทยุ 30 ก.ย. 2564
2804 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ททท. ผ่านสื่อรายการวิทยุ 30 ก.ย. 2564
2803 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ สำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒) ของ ท 30 ก.ย. 2564
2802 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ สำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒) ของ ท 30 ก.ย. 2564
2801 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ สำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) ขอ 30 ก.ย. 2564
2800 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอำนวยความสะดวกภาคพื้นดินสำหรับคณะ TV Crew รายการ GEO & GEO จำนวน 1 ราย 30 ก.ย. 2564
2799 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริษัทผลิตเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาษาอิตาเลียน เพื่อใช้แจกจ่ายให้กับนักท่องเที่ยวและบริษัทนำเที่ยวที่ขอข้อมูล 30 ก.ย. 2564
2798 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสร้างสรรค์สินค้าท่องเที่ยวความสนใจพิเศษ Power spot travel 30 ก.ย. 2564
2797 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ 30 ก.ย. 2564
2796 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองพัฒนาบุคลากร) 30 ก.ย. 2564
2795 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ประจำปี 2563 (กลข.) 30 ก.ย. 2564
2794 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ประจำปี2563 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย