เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] 68 [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2406 ประกาศผู้ชนะผลิตของที่ระลึกโครงการผ้างามเล่าเรื่องเมืองเหนือ 30 ก.ย. 2563
2405 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่าอาคารสำนักงาน ททท. สำนักงานแฟรงก์เฟิร์ต ประจำปีงบประมาณ 2563-2566 30 ก.ย. 2563
2404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้องานวิจัยแนวโน้มตลาดและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในตลาดอิตาลี ปี ๒๐๑๙-๒๐๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2563
2403 ประกาศผลผู้ชนะจัดทำบูธ ททท. งานโมโตจีพี 2562 30 ก.ย. 2563
2402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการผลิตและโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ช่วงปลายปี โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2563
2400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างศึกษาการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว 30 ก.ย. 2563
2399 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างกิจกรรมประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพการจัดการแข่งขันจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการโมโต จีพี 2019 (กปต.) 30 ก.ย. 2563
2398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวคิดในการพัฒนากิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2563
2397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรม CSR ภายใต้โครงการ amazingไทยเท่ ไม่สร้างขยะ ลดโลกเลอะ 30 ก.ย. 2563
2396 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ดการภาคพื้นดินสำหรับกิจกรรม Individual Blogger Trip – North of Thailand 30 ก.ย. 2563
2395 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการ Upcycling the Oceans Thailand ปีที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2563
2394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสร้างและรื้อถอนคูหาประเทศไทย ในงาน Taste of Rome 30 ก.ย. 2563
2393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ Chef ในงาน Taste of Rome ๒๐๑๙ ณ กรุงโรม 30 ก.ย. 2563
2390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำของที่ระลึก 30 ก.ย. 2563
2388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรม Thai Fest in Eco park at Tashkent, Uzbekistan 30 ก.ย. 2563

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย