เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] 69 [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2406 ประกาศผลผู้ชนะรายการจ้าง จ้างดำเนินการผลิตสื่อและเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ โครงการ ชิม ช้อป ใช้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ 30 ก.ย. 2563
2405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการ Thailand Tourism Virtual Market (TTVM) 30 ก.ย. 2563
2404 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2-3 สลด. 30 ก.ย. 2563
2403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอำนวยความสะดวกภาคพื้นดินสำหรับคณะ Influencer เข้าร่วม Luxperience Trip with Influencer ระหว่างวันที่ 21-26 กันยายน 2562 ณ จ. ภูเก็ต-กรุงเทพฯ 30 ก.ย. 2563
2402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการน้ำใจ รณรงค์การเป็นเจ้าบ้านที่ดีพร้อมต้นรับนักท่องเที่ยว โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2563
2401 ประการผลผู้ชนะโครงการน้ำใจรณรงค์การเป็นเจ้าบ้านที่ดีพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว 30 ก.ย. 2563
2400 ประกาศผู้ชนะจ้างจัดกิจกรรมวันส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ททท. ประจำปี 2562 (TAT CG Day 2019) แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2563
2399 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 30 ก.ย. 2563
2397 ประกาศแผนโครงการโครงการประเมินภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้านอาหาร (Gastronomy Tourism) ของประเทศไทย 30 ก.ย. 2563
2396 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3/2562 สซฮ. 30 ก.ย. 2563
2395 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2/2562 สซฮ. 30 ก.ย. 2563
2394 ประกาศผู้ชนะการถ่ายทอดสด มหกรรม 390 ปี ชัยบุรี จังหวัดพัทลุง 30 ก.ย. 2563
2393 ประกาศแผนโครงการปรับปรุงแก้ไขระบบงานควบคุมงบประมาณ 30 ก.ย. 2563
2392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริษัทลงบทความโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ในนิตยสาร Quiiky Magazine and Tour Operator โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2563
2391 ประกาศผู้ชนะผลิตและออกอากาศสกู๊ปท่องเที่ยวเชิงข่าวทางสถานีโทรทัศน์ 30 ก.ย. 2563
2390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ (Media Plan) เพื่อสร้างการรับรู้พื้นที่ชุมชนในโครงการ Go Local, Go Central 30 ก.ย. 2563
2389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดการแสดงดนตรีไทยพร้อมสาธิตวาดร่มและตัดพวงมโหตร ภายในงาน Plaza Indonesia Travel Fair และงาน The Taste of Thailand ระหว่างวันที่ 5-15 กันยายน 2562 ณ กรุงจาการ์ตา 30 ก.ย. 2563
2388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานชมจันทร์ สานสัมพันธ์ไทย-จีน ปี 2562 แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน 30 ก.ย. 2563

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย