เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 7 [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2815 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการจัดทำแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2565
2814 ประกาศแผนเผยแพร่จัดจ้างเผยแพร่โฆษณาสร้างการรับรู้ให้ประเทศไทยเป็น Top of mind ไปสู่กลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศ 30 ก.ย. 2565
2813 การจัดซื้อจัดจ้างเช่าห้องประชุมาำหรับประชุมจัดทำ KPI รายตำแหน่ง ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2565
2812 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำบทความประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ ณ ราชอาณาจักรเบลเยียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
2811 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโฆษณาบทความเรื่องการท่องเที่ยวประเทศไทย เพื่อประชาสัมพันธ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ชั้นนำด้านการท่องเที่ยวของสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
2809 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าโครงการสร้างสรรค์สินค้าข้อมูลและเรื่องราวการท่องเที่ยวไทย สนองการตลาดแบบรู้ใจ (Personalize Tourism) โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2565
2808 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องบันทึกเวลาปฏิบัติงานแบบสแกนใบหน้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
2807 ประกาศผู้ชนะการเนอราคา ซื้อโปรแกรมและอุปกรณ์สำหรับการออกแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
2806 จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์เส้นทางขับรถท่องเที่ยวเมืองรองและจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด เที่ยวกระชับพื้นที่เส้นทางท่องเที่ยวเมืองรอง 30 ก.ย. 2565
2805 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาศิลปินมาแสดงในงาน "กระบี่นาคาเฟส 2021" 30 ก.ย. 2565
2804 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่ดินราชพัสดุที่ตั้งสำนักงาน ททท.สำนักงานนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
2803 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่าที่ดินราชพัสดุที่ตั้งสำนักงาน ททท.สำนักงานนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2565 30 ก.ย. 2565
2802 จ้างจัดทำเสื้อจักรยาน กิจกรรม Lifestyle Travel&Sports @Sakeao 30 ก.ย. 2565
2801 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ Drive and fun 30 ก.ย. 2565
2800 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรม CSR 7 Green Travel Trip ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2565
2799 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลในรูปแบบออนไลน์สำหรับบุคลากร ททท. ประจำปี 2564 30 ก.ย. 2565
2798 การเผยแพร่โฆษณาสร้างการรับรู้ประเทศไทยผ่านสื่อออนไลน์ สำหรับกลุ่มตลาดต่างประเทศ ภายใต้แคมเปญ Amazing Thailand ประจำปี 2564 30 ก.ย. 2565

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย