เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 7 [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2406 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 30 ก.ย. 2564
2405 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง Social Media ตลาดบังคลาเทศ ปี 2564 30 ก.ย. 2564
2404 ประกาศผู้ชนะศูนย์หนองคาย 30 ก.ย. 2564
2403 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 30 ก.ย. 2564
2402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลระบบงานวิศวกรรมประกอบอาคาร ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และควบคุมระบบโสตทัศนูปกรณ์ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2564
2401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการผลิตและเผยแพร่สกู๊ปท่องเที่ยว ความยาวไม่เกิน 10 นาที ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องฟรีทีวี โดยวิธีการคัดเลือก 30 ก.ย. 2564
2400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบริการศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองและสำรองระบบข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2399 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ๋อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2398 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ลักษณะเก๋ง 2 ตอน 4 ประตู พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 12 คัน ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในและพื้นที่รอบอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ต.ค. 2563
2396 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู และยุง ณ ศูนย์ฝึกอบรมและบ้านพักการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 29 ก.ย. 2563
2395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริการอินเทอร์เน็ต ระบบสื่อสารเชื่อมโยงระบบ IP Phone และเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์สำหรับ ททท. สำนักงานใหญ่ และ ททท.สำนักงานในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ IP Phone ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2392 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างผู้รับจ้างบริการด้านนักการภารโรง 30 ก.ย. 2564
2391 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างงานรักษาความปลอดภัย 30 ก.ย. 2564
2390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริษัทผู้จัดการตลาดและประชาสัมพันธ์ตลาดเยอรมันประจำงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ลักษณะเก๋ง ๒ ตอนสำหรับใช้เป็นรถประจำตำแหน่ง ผทท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 30 ก.ย. 2564
2388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบ TAT Media Stocks เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์แบรนด์ประเทศไทย 30 ก.ย. 2564
2387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบงาน (Application) ระบบสารสนเทศ บริหารจัดการตรวจจ่ายเงิน ตามข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ด้านการเงินของ ททท. และระบบสารสนเทศสำหรับการเบิกจ่ายเงินตามสิทธิของ ททท. ประจำปีงบป 29 ก.ย. 2563

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย