เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] 7 [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2600 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบริษัทดูแลรักษาเครื่องถ่ายเอกสารของ สปร. ประจำปีงบ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2599 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2598 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้รวบรวม ประมวลผล Update และให้ข้อมูลข่าวสารท่องเที่ยวประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2597 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ประมวลผลข้อมูลทางการตลาดของตลาดฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ และเบลเยียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2596 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สปร. ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2595 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าคอมพิวเตอร์และ Server ของ สปร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2594 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ ททท. ผ่านทางสถานีวิทยุประเภทข่าวและการจราจร 30 ก.ย. 2564
2593 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบริษัทถ่ายทอดสดการสาธิตทำอาหาร ในกิจกรรม Online Thai Cooking Class บน Digital Platform ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom Platform 30 ก.ย. 2564
2592 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริษัทผลิตผ้ากันเปื้อนและหมวกทำอาหารใน กิจกรรม Amazing Thailand Online Cooking Class ตลาดอิตาลี 30 ก.ย. 2564
2591 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสาธิตการทำอาหารไทย ในกิจกรรม Amazing Thailand Online Cooking Class ตลาดอิตาลี 30 ก.ย. 2564
2590 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการจ้างดำเนินงานโครงการเที่ยวมั่นใจ บอกได้ทุกเรื่อง THAILAND TRAVELLER VOICE 30 ก.ย. 2564
2589 ประกาศเเผนการจัดซือจัดจ้างจัดทำคู่มือการบริหารจัดการด้านนวัตกรรมของ ททท. 30 ก.ย. 2564
2582 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการลูกจ้างโครงการฯ จำนวน 1 คน 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย