เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] 70 [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2816 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (กองพัฒนาบุคลากร) 30 ก.ย. 2564
2815 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก สำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.-ธ.ค.62) ของ สมก. 30 ก.ย. 2564
2814 ประกาศผู้ชนะการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ประจำปี 2563 30 ก.ย. 2564
2813 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำบูธประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมประเพณีประจำปี 2563 ในงาน เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ 26 แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน 30 ก.ย. 2564
2812 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้เชี่ยวชาญจัดงาน Amazing Thailand Roadshow 2020 ในเครือรัฐออสเตรเลีย 30 ก.ย. 2564
2811 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับ กลุ่มครอบครัวในประเทศออสเตรเลีย 30 ก.ย. 2564
2809 ประกาศผู้ชนะการจ้างที่ปรึกษาจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ ททท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 30 ก.ย. 2564
2807 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก สำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.-ธ.ค.62) ของ สทป.. 30 ก.ย. 2564
2806 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (กองอาคารสถานที่) 30 ก.ย. 2564
2805 โครงการเผยแพร่โฆษณาผ่านสื่อ Out of Home (ป้ายบิลบอร์ด) ใกล้ทางด่วนยมราช 30 ก.ย. 2564
2804 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ระหว่างเดือน ต.ค.2562ถึงเดือน ธ.ค.2562 รายไตรมาสที่1 (กองบริหารจัดซื้อจัดจ้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2803 ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างเหมาบริการผู้แทนประชาสัมพันธ์ตลาดบอลติก ปีงบประมาณ 2563 ของ สตฮ. 30 ก.ย. 2564
2802 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำประชาสัมพันธ์ประเทศไทยผ่านไอดอลกลุ่มผู้หญิงในพื้นที่คิวชู ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 30 ก.ย. 2564
2801 โครงการเผยแพร่โฆษณาผ่านสื่อ Out of Home (ป้ายบิลบอร์ด) ริมทางด่วนพระราม 9 ขาเข้า 30 ก.ย. 2564
2799 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรมสาธิตการทำเครื่องดื่ม Thai Cocktails ในงาน FITUR 2020 30 ก.ย. 2564
2798 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก สำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.-ธ.ค.62) ของสจต. 30 ก.ย. 2564
2797 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินงานด้านโครงสร้างและกิจกรรมเทศกาลตรุษจีนประเทศไทย ประจำปี 2563 แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย