เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] 70 [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2406 ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส 2 และ 3 (กพ.-มิย. 2562) ของ ททท. สำนักงานปารีส 30 ก.ย. 2563
2405 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย.-มิ.ย.2562) 30 ก.ย. 2563
2404 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน ก.พ.-มี.ค.2562) 30 ก.ย. 2563
2402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริษัท Ground Arrangement สำหรับคณะ Gay Influencers จากสเปน เดินทางทัศนศึกษาที่ประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2563
2401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำ E-Learning Platform 30 ก.ย. 2563
2400 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดทำ E-Learning Platform 30 ก.ย. 2563
2399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำรองคลัง หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ OKI โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2563
2397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาประเมินผลโครงการเมืองรองต้องลอง ปี 2562 โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2563
2396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงานภายในองค์กร (การไม่ลงเวลาปฏิบัติงาน และการกู้สวัสดิการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2563
2395 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างจัดงาน Amazing Thai Night 2019 30 ก.ย. 2563
2394 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้่าง กองเลขนุการและวิเทศสัมพันธ์ ไตรมาส 3 30 ก.ย. 2563
2391 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำคูหาประเทศไทย ในงานส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยว ITB Asia 2019 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน 30 ก.ย. 2563
2389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยน Wall Paper ห้องประธานกรรมการ ททท. และห้องผู้อำนวยการ สำนักผู้ว่าการ (ผผก.) อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2563
2388 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการจ้างจัดทำบูธ ททท. ในงานโมโต้ จีพี จ.บุรีรัมย์ 30 ก.ย. 2563
2387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตวิดีโอประชาสัมพันธ์กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภาคเหนือช่วง Green Season 30 ก.ย. 2563

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย