เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] 71 [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2406 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ Tablet พร้อมอุปกรณ์สำหรับผู้บริหาร 30 ก.ย. 2563
2405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำสรุปข้อมูลด้านสื่อโฆษณาสำหรับกลุ่มเป้าหมายตลาดต่างประเทศ 30 ก.ย. 2563
2404 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาส 3 กกง. (ททท.) 30 ก.ย. 2563
2403 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาส 2 กกง. (ททท.) 30 ก.ย. 2563
2401 จัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน 2562 ประจำไตรมาสที่ 3 (งานวิชาการและห้องสมุด) 30 ก.ย. 2563
2400 จัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมีนาคม 2562 ประจำไตรมาสที่ 2 (งานวิชาการและห้องสมุด) 30 ก.ย. 2563
2397 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลและวิจัยอัตราการรับรู้ภาพลักษณ์ประเทศไทย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2563
2396 จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลและวิจัยอัตราการรับรู้ภาพลักษณ์ประเทศไทย ประจำปี 2562 โดยวิธี เฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2563
2395 ประกาศผลผู้ชนะสำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ EGP ไตรมาส 2-3 ของ ททท.สำนักงานพิษณุโลก 30 ก.ย. 2563
2394 30 ก.ย. 2563
2393 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครราชสีมา 30 ก.ย. 2563
2392 การจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ของงานพัฒนาข้อมูลตลาด กองวิจัยการตลาดการท่องเที่ยว 30 ก.ย. 2563
2390 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 (กภน.) 30 ก.ย. 2563
2388 จ้างติดตั้งและรื้อถอนคูหาประเทศไทย งาน OTDYKH LEISURE 2019 30 ก.ย. 2563

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย