เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] 74 [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2406 ประกาศผลผู้ชนะจ้างจัดรายการเส้นทางอาหารสำหรับสื่อมวลชน (STC) 30 ก.ย. 2563
2405 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 62 - มิ.ย. 62) ของ สลอ. 30 ก.ย. 2563
2404 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (ก.พ. 62 - มี.ค. 62) ของ สลอ. 30 ก.ย. 2563
2401 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจ้างจัดทำข้อมูลเผยแพร่ ชุด ASEAN Heritage Trails 30 ก.ย. 2563
2400 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจ้างจัดทำข้อมูลเผยแพร่ชุด ASEAN Heritage Trails 30 ก.ย. 2563
2399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2562 โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2563
2398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ประเทศไทยผ่านสถานีโทรทัศน์ ASTRO ประเทศมาเลเซีย 30 ก.ย. 2563
2395 การจัดซื้อจัดจ้าง ในเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน 2562 30 ก.ย. 2563
2393 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง รายไตรมาสที่ 2-3 ของ สกร. 30 ก.ย. 2563
2392 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยผ่านสถานีโทรทัศน์ ASTRO ประเทศมาเลเซีย ในโครงการ Give Me Five 30 ก.ย. 2563
2391 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส เดือน ก.พ. - มิ.ย. 2562 ของ กตซ. 30 ก.ย. 2563
2387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าปิ่นโต 3 ชั้น หูสั้นและหูยาวและช้อนส้อมพิมพ์โลโก้ ททท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2563

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย