เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] 76 [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2406 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมเทศกาลอาหารทะเล@ขอนแก่นแบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2563
2405 ประกาศผู้ชนะการจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์การรับรู้ประเทศไทยผ่านสื่อออนไลน์สำหรับกลุ่มตลาดต่างประเทศ ภายใต้แคมเปญ Amazing Thailand, Open to the New Shades 30 ก.ย. 2563
2403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงาน Premium Crafts at Museum Siam แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2563
2402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาประเมินผลการดำเนินงานโครงการเชียงราย แต้ แต้ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2563
2401 ประกาศแผนจ้างดำเนินการโครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2562 30 ก.ย. 2563
2397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำข้อมูลภาพรวมสินค้าการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2563
2396 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดการประกวดนวัตกรรม ททท. ประจำปี 2562 (TAT Amazing Idea Awards 2019) โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2563
2395 ประกาศผู้ชนะจ้างบริการอำนวยความสะดวกภาคพื้นดิน สำหรับ Food Influencers จากอิตาลี 30 ก.ย. 2563
2394 จ้างดำเนินการออกแบบและผลิตหนังสือ Premium Nostalgia...More Legacy มรดกแห่งสยาม 7 อารยวิถีแห่งลุ่มน้ำภาคกลาง 30 ก.ย. 2563
2393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรมโครงการ Thailand Shopping & Dining Paradise @Udon Thani แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน 30 ก.ย. 2563
2392 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาเว็บไซต์ www.วันธรรมดาน่าเที่ยว.com โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2563
2391 ประกาศเผยแพร่แผนประจำ 63 สดบ 30 ก.ย. 2563
2390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานเทศกาลอาหารถิ่น FIN งาน ART แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน 30 ก.ย. 2563
2389 ประกาศผลผู้ชนะดำเนินการวางแผน ผลิต และโฆษณาประชาสัมพันธ์การแสดงผลงานศิลปวัฒนธรรมสมัยนิยม (Pop Culture) 30 ก.ย. 2563
2388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างการบริการภาคพื้นดินสำหรับกิจกรรม Experiential Tourism Product Testing เส้นทางกรุงเทพฯ –สงขลา – พัทลุง - สงขลา - กรุงเทพฯ ในวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2562 30 ก.ย. 2563
2387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างการบริการภาคพื้นดินสำหรับกิจกรรม Experiential Tourism Product Testing เส้นทางกรุงเทพฯ -นครศรีธรรมราช - กรุงเทพฯ ในวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2562 30 ก.ย. 2563

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย