เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] 78 [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2404 ประกาศผู้ชนะจ้างพัฒนาเว็บไซต์ www.เที่ยวอีสาน.com โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2563
2403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาประเมินความสำเร็จของการส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวตลาดในประเทศ โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2563
2402 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาและบริหาร Content การท่องเที่ยวไทยผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ก.ย. 2563
2401 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการปลาเด็ดเจ็ดย่านน้ำ 30 ก.ย. 2563
2400 ประกาศผลผู้ชนะจ้างผลิตวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ประจำปี 2562 โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2563
2399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากรจ้างออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ททท. 30 ก.ย. 2563
2398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินโครงการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาทรัพย์สินของ ททท. โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2563
2397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์นิตยสาร อ.ส.ท. ฉบับรายเดือน ภาษาไทย ปี 2562 โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2563
2396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำของที่ระลึก จำนวน 1 รายการ 30 ก.ย. 2563
2395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงาน ร้อยเอ็ด เจ็ดย่านอาร์ต แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน 30 ก.ย. 2563
2394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอำนวยความสะดวกภาคพื้นดินให้แก่คณะ Health and Wellness FAM Trip ณ เกาะสมุย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2563
2391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววันธรรมดาน่าเที่ยว จันทบุรี 30 ก.ย. 2563
2390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำของที่ระลึกกล่องข้าวลดโลกเลอะ 30 ก.ย. 2563
2389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดำเนินการทดสอบภาคข้อเขียนสมรรถนะพนักงานโครงการคัดเลือกพนักงานเพื่อดำรงตำแหน่งทางการบริหาร ระดับ 6 ระดับ 8 และระดับ 9 ประจำปี 2562 30 ก.ย. 2563
2387 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างผลิตวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ประจำปี 2562 30 ก.ย. 2563

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย