เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] 8 [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2406 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขฐานข้อมูล ORACLE และระบบ ERP ด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 29 ก.ย. 2563
2405 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในรูปแบบ Smart Data ประจำปีงบประมาณ 2564 29 ก.ย. 2563
2403 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าที่ราชพัสดุสำหรับอาคารสำนักงาน ททท.ภูเก็ต 30 ก.ย. 2564
2402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบข้อมูลแผนปฏิบัติการและการติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2401 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ของกองกลยุทธ์การตลาด 29 ก.ย. 2564
2400 ประกาศผู้ชนะเช่าเครื่องบริการสุขอนามัยอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) สำนักงานใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2399 ประกาศแผน การเช่าอาคาร ททท.สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ 29 ก.ย. 2563
2398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้จัดการตลาดออสเตรเลีย ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ ประจำการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่ทำการของ สกว. ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ลักษณะตู้ 7 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้เป็นรถส่วนกลางพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2394 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างการเสนอราคา จ้างบริหารจัดเก็บเอกสารและจัดส่งเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 (งานบัญชีส่วนกลาง) 30 ก.ย. 2564
2393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนราธิวาส และบริเวณโดยรอบ 30 ก.ย. 2564
2392 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบสนับสนุนงานตรวจสอบอ(Audit Support System : A2S) 30 ก.ย. 2564
2391 30 ก.ย. 2564
2390 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 ของกองกลยุทธ์การตลาด 30 ก.ย. 2564
2389 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริหารจัดการบล็อค Discover Amazing Stories ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2388 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2387 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบประเมินและวัดผลการดำเนินงานพนักงาน (PMS) ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย