เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] 8 [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2618 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้รวบรวม ประมวลผล Update และให้ข้อมูลข่าวสารท่องเที่ยวประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2617 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ประมวลผลข้อมูลทางการตลาดของตลาดฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ และเบลเยียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2616 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สปร. ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2615 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าคอมพิวเตอร์และ Server ของ สปร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2614 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ ททท. ผ่านทางสถานีวิทยุประเภทข่าวและการจราจร 30 ก.ย. 2564
2613 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบริษัทถ่ายทอดสดการสาธิตทำอาหาร ในกิจกรรม Online Thai Cooking Class บน Digital Platform ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom Platform 30 ก.ย. 2564
2612 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริษัทผลิตผ้ากันเปื้อนและหมวกทำอาหารใน กิจกรรม Amazing Thailand Online Cooking Class ตลาดอิตาลี 30 ก.ย. 2564
2611 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสาธิตการทำอาหารไทย ในกิจกรรม Amazing Thailand Online Cooking Class ตลาดอิตาลี 30 ก.ย. 2564
2610 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการจ้างดำเนินงานโครงการเที่ยวมั่นใจ บอกได้ทุกเรื่อง THAILAND TRAVELLER VOICE 30 ก.ย. 2564
2609 ประกาศเเผนการจัดซือจัดจ้างจัดทำคู่มือการบริหารจัดการด้านนวัตกรรมของ ททท. 30 ก.ย. 2564
2602 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการลูกจ้างโครงการฯ จำนวน 1 คน 30 ก.ย. 2564
2601 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมโฆษณาและประชาสัมพันธ์ประเทศไทยผ่านสื่อด้านสุขภาพ (Health Wellness) ในอินเดีย GlobalSpa โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ททท. สำนักงานนิวเดลี 30 ก.ย. 2564
2600 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการตกแต่งสถานที่ เวที จอ LED ระบบแสงเสียง ถ่ายภาพวีดีโอ และการติดตั้งและรื้อถอน งานลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ททท. สำนักงานนิวเดลี 30 ก.ย. 2564
2599 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรับปรุงโครงสร้าง และรูปแบบการนำเสนอข้อมูล ของเว็บไซต์ภาษาฝรั่งเศส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย