เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] 82 [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2404 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการวิทยุภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษามาเลย์ ปี 2562 30 ก.ย. 2563
2403 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวคิดในการพัฒนากิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ 30 ก.ย. 2563
2402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและออกอากาศสารคดีเชิงท่องเที่ยว 30 ก.ย. 2563
2401 ประกาศผลผู้ชนะรายการจ้างจัดกิจกรรม Bike More Fun @ จันทบุรี 30 ก.ย. 2563
2399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้ายใช้ ณ สำนักงานสาขา จำนวน 2 สำนักงาน (จำนวน 11 เครื่อง) 30 ก.ย. 2563
2398 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการซื้ออุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อรองรับการทำงานของระบบสารสนเทศฝ่ายบัญชีและงบประมาณ 30 ก.ย. 2563
2397 โครงการ Health and Wellness ตลาดเมียนมา 30 ก.ย. 2563
2396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเทศไทยก่อนฉายภาพยนต์ในประเทศมาเลเซีย 30 ก.ย. 2563
2393 เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 30 ก.ย. 2563
2392 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการประเมินผลประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่าง ททท. กับเครือข่าย ประจำปี 2562 30 ก.ย. 2563
2391 ประกาศผลผู้ชนะจ้างดำเนินการจัดกิจกรรม ผลิตและโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการ See Thailand Feel Thailand โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2563
2390 ประกาศผลผุ้ชนะ รายการจ้างเหมาบริการติดตั้งและตกแต่งสถานที่ในการจัดงาน TTM+2019 30 ก.ย. 2563
2389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยนำนวัตกรรมมาต่อยอดในพื้นที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เชื่อมโยงศูนย์การเรียนรู้เชิงนิเวศ ททท. โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2563
2388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยเเพร่โฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ต่างประเทศ ประเภทข่าวที่มีชื่อเสียงสำหรับกลุ่มเอเชีย 30 ก.ย. 2563
2387 ประกาศผลผู้ชนะจ้างจัดทำระบบแสง-สี-เสียง การตกแต่งสถานที่อื่นๆ งานเทศกาลสีสันบอลลูนนานาชาติ หาดใหญ่ โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2563

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย