เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] 87 [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2405 ประกาศผลผู้ชนะจ้างโครงการพัฒนาเว็บไซต์ www.weekdayspecialthailand 30 ก.ย. 2563
2404 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสาร Provincial Brochure ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 จำนวน 26 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 30 ก.ย. 2563
2402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลผู้เชี่ยวชาญเชิงศาสนาเพื่อถ่ายทำรายการส่งเสริมการท่องเที่ยว 30 ก.ย. 2563
2401 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการเช่าอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจันทบุรี (สจบ.) 30 ก.ย. 2563
2400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตวีดิทัศน์ ชุดทะเลไทย 4K เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับตลาดต่างประเทศ 30 ก.ย. 2563
2399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกสำหรับเครื่อง Printer ยี่ห้อ Fuji Xerox 240A และ Samsung ML-D4550A สำรองคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2563
2394 แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดกิจกรรม CLMVT Online Campaign ทาง Digital Platform ในตลาดเยอรมัน 30 ก.ย. 2563
2393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำ Online Campaign วิถีไทย ใน Facebook ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกัวลาลัมเปอร์ 30 ก.ย. 2563

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย