เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] 89 [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2405 ประกาศผลผู้ชนะจ้างผลิตวีดิทัศน์ ชุด เมืองรอง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับตลาดต่างประเทศ 30 ก.ย. 2563
2404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสร้าง Content สินค้าบริการ ภาคตะวันออก-ภาคใต้ โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2563
2403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสร้างสรรค์ ออกแบบ สินค้าท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Mind & Soul โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2563
2402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำ Content สินค้าการบริการ Lifestyle โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2563
2401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ 30 ก.ย. 2563
2400 30 ก.ย. 2563
2398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตวิดีทัศน์ภาษาอังกฤษเพื่อเผยเเพร่สร้างการรรับรู้ขนมไทย 30 ก.ย. 2563
2397 ประกาศผลผู้ชนะรายการจ้างโครงการส่งเสริมสินค้าท่องเที่ยวศักยภาพ มวยไทย 30 ก.ย. 2563
2396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำโครงการสร้างสรรค์ข้อมูลเนื้อหา เรื่องราว (Story/Content) ผ้างามเล่าเรื่องเมืองเหนือ 30 ก.ย. 2563
2395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยเเพร่โฆษณาสร้างการรับรู้แคมเปญ Amazing Thailand ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์หลัก Official Daily ในงาน ITB 2019 30 ก.ย. 2563
2394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหาศิลปินมาแสดงในงาน "กระบี่นาคาเฟส 2019" 30 ก.ย. 2563
2393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำหนังสือภาพและ E-book CD หัวข้อ Thailand Panorama โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2563
2392 ประกาศผู้ชนะการจ้างดำเนินงานด้านระบบ Thailand Tourism Awards เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย 30 ก.ย. 2563
2390 ประกาศเผยแพร่แผนโครงการสำรวจและจัดทำแนวทางเพื่อป้องกันผลกระทบเชิงลบต่อสังคม 30 ก.ย. 2563
2389 ประกาศผลผู้ชนะ จ้างจัดทำข้อมูลอาหารตามรอยสูตเด็ด 7 ตำรับเมืองรองภาคกลาง 30 ก.ย. 2563
2387 ประกาศผลผู้ชนะจ้างจัดทำการแสดงแฟชั่นโชว์ 30 ก.ย. 2563

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย