เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] 9 [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2406 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานจัดเลี้ยงและพนักงานบริการทั่วไปของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2405 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมของ สกป. ประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม 28 ก.ย. 2564
2404 ประกาศผู้ชนะเช่าเหมาอุปกรณ์สำนักงาน สนล. ปี 2564 30 ก.ย. 2564
2403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารพาณิชย์เพื่อใช้เป็นที่ทำการของสำนักงาน ททท. สำนักงานขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการด้านรักษาความปลอดภัย อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น และบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2401 ประกาศผู้ชนะจ้างจัดกิจกรรมต้นแบบเส้นทาง Workation Thailand โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2564
2400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและแก้ไขระบบเงินเดือนและเบิกสวัสดิการพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 28 ก.ย. 2563
2399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2398 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบริษัททำหน้าที่ผู้แทนตลาดในมณฑลฝูเจี้ยนและมณฑลเจียงซีของ สกว. ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์ของ สกว. ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำรองคลัง (Drum ยี่ห้อ OKI)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดของ สกว. ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2563
2394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ สกว. ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2393 แผนจัดซื้อจัดจ้างการเช่าที่ทำการและบริการส่วนกลางของ สนล. ปร 2564-2566 งบผูกพัน 30 ก.ย. 2564
2392 30 ก.ย. 2564
2391 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การเช่าอาคารพาณิชย์เพื่อใช้เป็นที่ทำการของสำนักงาน ททท.สำนักงานขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบภายในองค์กร ปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัโครงการบำรุงรักษาและแก้ไขปรับปรุงเว็บไซต์และ Mobile Application ศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว 30 ก.ย. 2564
2388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานแถลงข่าวโครงการ Workation Thailand ทำงานเที่ยวได้ รวมใจช่วยชาติ แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2564
2387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขฐานข้อมูล MS SQL และการตรวจสอบการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย