เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] 9 [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2816 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมสุขใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
2814 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการสร้างการรับรู้และความมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ผ่านสื่อออนไลน์ 30 ก.ย. 2565
2813 ปรับปรุงผิวดาดฟ้าอาคาร ททท. สำนักงานใหญ่ 30 เม.ย. 2564
2812 โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุมจารุวัสตร์ 30 เม.ย. 2564
2811 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดกิจกรรมพัฒนา TAT' SPIRITS STAR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
2810 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 30 ก.ย. 2565
2808 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำ (Leader as Coach) 30 ก.ย. 2565
2807 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาประเมินผลโครงการกระตุ้นการเดินทางและช่วยเศรษฐกิจฐานราก "มหัศจรรย์กิจกรรมท่องเที่ยวไทย" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565
2806 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับรายงานที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาส 1/2564 30 ก.ย. 2565
2805 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำรองคลัง ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 30 ก.ย. 2565
2804 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประดับไฟถนนเยาวราช แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน 30 ก.ย. 2565
2803 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับรายการที่ไม่เกิน 1 แสนบาท ที่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาส 2 /2563 ของ ททท.มุมไบ 30 ก.ย. 2565
2802 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กองคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ปี 2564 31 มี.ค. 2564
2801 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรม KM Month 2021 คุณค่า ความรู้ คู่คน ททท. 30 ก.ย. 2565
2800 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเหรียญที่ระลึกในงานเทศกาลตรุษจีนประเทศไทยและครบรอบ 61 ปี การสถาปนาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 30 ก.ย. 2565
2798 จ้างดำเนินกิจกรรมกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว โครงการ More River Legacy วิถีเมืองรองภาคกลาง 30 ก.ย. 2565

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย