เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน้า: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] 9 [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ]
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2601 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรม Village Tourism Festival แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2564
2600 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ www.เที่ยวปันสุข.ไทย ระยะที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
2599 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซม Model ของรถสามล้อ เพื่อใช้ในกิจกรรมประชาสัมพันธ์ประเทศไทยร่วมกับโรงแรม The St. Regis Singapore 30 ก.ย. 2564
2597 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาและบริหาร อ.ส.ท. ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2596 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อผงหมึกพิมพ์ สำรองคลังพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ก.ย. 2564
2595 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการวางแผนและประชาสัมพันธ์โครงการกระตุ้นและส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศ (กลุ่ม Expatriate และกลุ่ม Diplomat) 30 ก.ย. 2564
2594 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับรายงานที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาส 4 30 ก.ย. 2564
2592 ประกาศผู้ชนะจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายโครงการ SHA และโครงการรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย 30 ก.ย. 2564
2591 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์จุลสารวิชาการการท่องเที่ยว TAT Review 30 ก.ย. 2564
2590 ประการผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในสื่อออนไลน์ Trade Media ของประเทศออสเตรเลีย 30 ก.ย. 2564
2589 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาสที่4/2563 3 พ.ย. 2564
2588 ประกาศผู้ชนะราคาจ้างบริหารจัดการ Facebook Fanpage การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตราด 30 ก.ย. 2564
2586 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 (สนธ.) เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563 30 ก.ย. 2564
2585 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กผล.) 30 ก.ย. 2564
2584 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2563) ททท. สำนักงานกาญจนบุรี 30 ก.ย. 2564
2582 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 (กรด.) เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563 29 ก.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย