เข้าระบบ
 
 
 
 
สอบราคา
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
192 จ้างพิมพ์เอกสาร Provincial Brochure ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559 จำนวน 15 รายการ 30 พ.ค. 2559 - 10 มิ.ย. 2559

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย