เข้าระบบ
 
 
 
 
สอบราคา
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
203 สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสาร Provincial Brochure ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประจำปี 2560 จำนวน 18 รายการ 13 ก.ค. 2560 - 21 ก.ค. 2560

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ/จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับ เรื่อง หมดอายุ
173 จ้างเหมาบริการรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ลักษณะเก๋ง 2 ตอน 4 ประตู พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 8 คัน สำหรับใช้เป็นรถประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประจำปีงบประมาณ 2561 17 ก.ค. 2560
ขายทอดตลาด
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
53 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่เสื่อมสภาพของ ททท. สำนักงานใหญ่ 23 มิ.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย