เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
689 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเผยแพร่สปอตโฆษณาของ ททท. ผ่านคลื่นวิทยุประเภทกีฬา 21 ก.พ. 2562
688 จ้างดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์ www.เที่ยวภาคกลาง.com ประจำปี 2562 30 ก.ย. 2563
687 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างโฆษณาผ่านสื่อกลางแจ้ง (LED Videotron) ณ กรุงจาการ์ตา เมืองสุราบายา เมืองเมดาน 30 ก.ย. 2563
686 ประกาศผู้ชนะการคัดเลือก โครงการจ้างสร้างสรรค์สินค้าท่องเที่ยว Luxury ที่สร้างประสบการณ์กลุ่ม Luxperience โดยวิธีคัดเลือก 20 ก.พ. 2562
685 ประกาศผลผู้ชนะจ้างโครงการพัฒนาเว็บไซต์ www.weekdayspecialthailand 30 ก.ย. 2563

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ/จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับ เรื่อง หมดอายุ
188 ประกวดราคาจ้างโครงการนำเสนอภาพลักษณ์แบรนด์ท่องเที่ยวไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ก.พ. 2562
ประกาศเชิญชวนทั่วไปและอื่น ๆ
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
30 ประกวดราคาจ้างโครงการนำเสนอภาพลักษณ์แบรนด์ท่องเที่ยวไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 20 ก.พ. 2562 - 10 มี.ค. 2562
29 ประกวดราคาจ้างพิมพ์เอกสาร Provincial Brochure ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 จำนวน 26 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1 ก.พ. 2562 - 8 ก.พ. 2562
28 ประกวดราคาจ้างจัดทำ Viral Campaign เพื่อสร้างภาพลักษณ์ Brand Thailand ด้วยวิธีประกวดนราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ม.ค. 2562 - 8 ก.พ. 2562

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย