เข้าระบบ
 
 
 
 
สอบราคา
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
193 จ้างออกแบบและจัดพิมพ์ปฏิทินกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี ปี 2560 พร้อมจัดทำ E-Book โดยวิธีสอบราคา 7 มิ.ย. 2559 - 20 มิ.ย. 2559
192 จ้างพิมพ์เอกสาร Provincial Brochure ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559 จำนวน 15 รายการ 30 พ.ค. 2559 - 10 มิ.ย. 2559

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ขายทอดตลาด
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
49 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งานต่อไปของ ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา 1 ก.ค. 2559 - 8 ก.ค. 2559
48 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งานต่อไปของ ททท. สำนักงานใหญ่ 20 มิ.ย. 2559 - 1 ก.ค. 2559

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย