เข้าระบบ
 
 
 
 
สอบราคา
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
165 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 19 มี.ค. 2557 - 4 เม.ย. 2557

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
113 จ้างเหมาบริการรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ลักษณะตู้ ชนิด 12 ที่นั่ง จำนวน 15 คัน พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2557 2 เม.ย. 2557 - 10 เม.ย. 2557
112 การจัด Agent Educational Trip to Thailand จากประเทศบราซิล 26 มี.ค. 2557 - 28 มี.ค. 2557
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ วันที่ประกาศ

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย