เข้าระบบ
 
 
 
 

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ/จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับ เรื่อง หมดอายุ
169 การเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ลักษณะตู้ ชนิด 12 ที่นั่ง (หลังคาสูง) จำนวน 6 คัน ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 29 ส.ค. 2559
168 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายใน และพื้นที่รอบอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 24 ส.ค. 2559
167 จ้างเหมาบริการจัดเลี้ยงและบริการทั่วไปของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2560 23 ส.ค. 2559
166 จ้างเหมาบริการบุคลากรประจำศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. (TAT Contact Center) ปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 19 ส.ค. 2559
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
146 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบุคลากรประจำศูนย์บริการข่าวสารท่องเที่ยว ททท. (TAT Contact Center) ปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 24 ส.ค. 2559 - 30 ส.ค. 2559
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ วันที่ประกาศ

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย