เข้าระบบ
 
 
 
 
สอบราคา
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
208 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร สำรองคลังพัสดุ 21 ส.ค. 2560 - 30 ส.ค. 2560
207 เช่าเครื่องโทรสาร ชนิดเลเซอร์ จำนวน 50 เครื่อง 18 ส.ค. 2560 - 1 ก.ย. 2560
206 เช่าเครื่องกรองน้ำ 3 อุณหภูมิ แบบตั้งพื้น 17 ส.ค. 2560 - 28 ส.ค. 2560

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
160 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานธุรการและการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 22 ส.ค. 2560 - 1 ก.ย. 2560
159 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายใน และพื้นที่บริเวณรอบอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 21 ส.ค. 2560 - 28 ส.ค. 2560
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ วันที่ประกาศ

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย