เข้าระบบ
 
 
 
 
สอบราคา
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
200 จ้างเหมาพิมพ์เอกสาร Provincial Brochure ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประจำปี 2560 จำนวน 13 รายการ โดยวิธีสอบราคา 20 ม.ค. 2560 - 31 ม.ค. 2560
199 จ้างพิมพ์เอกสาร Destination Brochure ฉบับภาษาอังกกฤษ จำนวน 10 รายการ 18 ม.ค. 2560 - 1 ก.พ. 2560

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย