เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
554 ประกาศผลผู้ชนะจ้างปรับปรุงอาคาร ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา 30 ก.ย. 2562
553 ประกาศผู้ชนะดำเนินการผลิตสื่อและเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ประจำปี 2562 30 ก.ย. 2562
552 แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการคาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์ไทย-จีน ปี 2562 6 ธ.ค. 2561
551 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและตกแต่งพื้นที่ในการจัดกิจกรรมสร้างกระแสการเดินทางของนักท่องเที่ยวและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี 2562 ครั้งที่ 39 (THAILAND TOURISM FESTIVAL : TTF 2019) แบบคืนวัสดุ 30 ก.ย. 2562
550 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานแถลงข่าวกิจกรรมส่งเสริมการตลาดภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 30 ก.ย. 2562

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ/จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับ เรื่อง หมดอายุ
187 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 พ.ย. 2561
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
165 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ต.ค. 2561 - 15 พ.ย. 2561
164 จ้างปรับปรุงอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bididng) 30 ต.ค. 2561 - 16 พ.ย. 2561
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ วันที่ประกาศ
1 ประกาศผลผู้ชนะ 27 พ.ย. 2561
ประกาศเชิญชวนทั่วไปและอื่น ๆ
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
27 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย ด้วยวิธีประกวดนราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พ.ย. 2561 - 18 ธ.ค. 2561
26 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานหาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561
25 ประการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) 30 ต.ค. 2561 - 16 พ.ย. 2561

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย