เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
981 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 (สชม.) 21 ส.ค. 2562
980 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 (สชม.) 21 ส.ค. 2562
979 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในงาน Thailand Tourism Awards 2019 แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2562
978 ประกาศผลผู้ชนะสำหรับการจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายวันธรรมดาน่าเที่ยว ประจำปี 2562 โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2563
977 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 (กงน.) 30 ก.ย. 2563

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ขายทอดตลาด
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
66 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ของ ททท.สำนักงานนครพนม 13 ส.ค. 2562 - 14 ส.ค. 2562

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย