เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2813 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์เส้นทางขับรถท่องเที่ยวเมืองรอง และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด เที่ยวกระชับพื้นที่เส้นทางท่องเที่ยวเมืองรอง 30 ก.ย. 2565
2812 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรม EXPAT FAIR for SPORT TOURISM แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน 30 ก.ย. 2565
2811 ประกาศผู้ชนะการจ้างโครงการจัดทำแนวทางส่งเสริมการเดินทางฯระบบขนส่งสาธารณะ 30 ก.ย. 2565
2810 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ E-GP ไตรมาสที่ 2 9 เม.ย. 2564
2809 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564) ของกลุ่มงานอำนวยการด้านบริหาร 9 เม.ย. 2564

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
196 ประกวดราคาจ้างผลิตคอนเทนต์ Food Fruit for Fun ตะวันออก พร้อมเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ 2 เม.ย. 2564 - 9 เม.ย. 2564
195 ประกวดราคาจ้างโครงการสร้างการรับรู้แบรนด์ท่องเที่ยวไทย ผ่านสื่อโมบายแอพพลิเคชั่น และเว็บไซต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 เม.ย. 2564 - 19 เม.ย. 2564
193 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบริหารเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ของ ททท. ปี 2564 24 ก.พ. 2564 - 15 มี.ค. 2564
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ วันที่ประกาศ
ขายทอดตลาด
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
76 ประกาศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรื่อง การประมูลการจัดให้เช่าพื้นที่ศูนย์บริการให้ข่าวสารบ้านเหมืองกุง จังหวัดเชียงใหม่ 2 เม.ย. 2564 - 30 เม.ย. 2564
ประกาศเชิญชวนทั่วไปและอื่น ๆ
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
41 ประกวดราคาจ้างผลิตคอนเทนต์ Food Fruit for Fun ตะวันออก พร้อมเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ 2 เม.ย. 2564 - 9 เม.ย. 2564

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย