เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
1949 จ้างเหมาบริการจัดการอำนวยความสะดวกและจัดรายการศึกษาดูงานการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิต 30 ก.ย. 2564
1948 ประกาศผู้ชนะจ้างสำรวจข้อมูลพฤติกรรมท่องเที่ยวภายในประเทศช่วงวิกฤติโควิด-19 30 ก.ย. 2564
1947 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2563) กปน. 30 ก.ย. 2564
1946 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์รายวัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
1945 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างของ ททท. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ก.ย. 2564

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
174 จ้างพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้าง ททท. 25 มิ.ย. 2563 - 3 ก.ค. 2563
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ วันที่ประกาศ
ขายทอดตลาด
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
74 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุของ ททท. สำนักงานอุดรธานี 11 มิ.ย. 2563 - 19 มิ.ย. 2563

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย