เข้าระบบ
 
 
 
 
สอบราคา
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
181 จ้างเหมาบริการช่างเทคนิค ประจำปีงบประมาณ 2559 20 ก.ค. 2558 - 10 ส.ค. 2558
180 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 17 ก.ค. 2558 - 29 ก.ค. 2558
179 จ้างออกแบบและจัดพิมพ์ปฏิทินกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี ปี 2559 พร้อมจัดทำ E-Book โดยวิธีสอบราคา 2 ก.ค. 2558 - 15 ก.ค. 2558

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ขายทอดตลาด
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
43 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุของ ททท. สำนักงานนครพนม 26 มิ.ย. 2558 - 8 ก.ค. 2558
42 การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งานต่อไปของ ททท. สำนักงานพัทยา 1 ก.ค. 2558 - 10 ก.ค. 2558

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย