เข้าระบบ
 
 
 
 
สอบราคา
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
197 สอบราคาเช่าเครื่องบริการสุขอนามัย อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2560 8 ก.ย. 2559 - 16 ก.ย. 2559
196 จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารสำหรับคลังพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 10,200 รีม 8 ก.ย. 2559 - 16 ก.ย. 2559
195 จ้างเหมาบริการพนักงานรับโทรศัพท์และพนักงานโสตทัศนูปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 6 ก.ย. 2559 - 14 ก.ย. 2559
194 เช่าเครื่องกรองน้ำ 3 อุณหภูมิ แบบตั้งพื้น อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2560 2 ก.ย. 2559 - 12 ก.ย. 2559
ประกวดราคา
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
10 จ้างบริษัทจัดการภาคพื้นดินในประเทศไทยรับคณะ Agents เยอรมัน 12 ก.ย. 2559 - 14 ก.ย. 2559

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
150 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานธุรการและการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 8 ก.ย. 2559 - 12 ก.ย. 2559
149 เช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ลักษณะตู้ ชนิด 12 ที่นั่ง (หลังคาสูง) จำนวน 6 คัน ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ก.ย. 2559 - 6 ก.ย. 2559
148 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายใน และพื้นที่รอบอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 1 ก.ย. 2559 - 7 ก.ย. 2559
147 จ้างเหมาบริการจัดเลี้ยงและบริการทั่วไปของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานใหญ่ ประจำปีงบประมาณ2560 30 ส.ค. 2559 - 5 ก.ย. 2559
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ วันที่ประกาศ

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย