เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
23 จัดทัศนศึกษาให้แก่คณะนักศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเหวินฮวั้ว ไต้หวัน ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดโอกาสทางการท่องเที่ยว จำนวน 15 คน พร้อมด้วยอาจารย์ 2 คน สื่อมวลชนไต้หวัน 5 คน และเจ้าหน้าที่บริษัทการบินไทย 2 คน รวม 24 คน 27 พ.ย. 2560
22 จ้างจัดทำ Outdoor Billboard โฆษณาภาพลักษณ์ประเทศไทย ณ ประเทศมาเลเซีย 30 ก.ย. 2561
21 แผนการจัดจ้างเหมาบริการขนส่งภาคพื้นดินสำหรับผู้เข้าร่วมงาน ASEAN Tourism Forum (ATF) 2018 20 พ.ย. 2560
20 เช่าตู้รถไฟเพื่อโฆษณาเผยแพร่ประเทศไทยในฟินแลนด์ 30 ก.ย. 2561
19 โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (Unified Communication System) 30 ก.ย. 2561

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ/จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับ เรื่อง หมดอายุ
178 ประกวดราคาจ้างพิมพ์นิตยสารอนุสาร อ.ส.ท. ฉบับรายเดือน ภาษาไทย ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 พ.ย. 2560
ขายทอดตลาด
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
58 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งานต่อไป ของ ททท. สำนักงานพัทยา 9 พ.ย. 2560 - 23 พ.ย. 2560
57 ประกาศการประมูลการจัดให้เช่าอาคารห้องอาบน้ำจืด 1 บางแสน จังหวัดชลบุรี 31 ต.ค. 2560 - 13 พ.ย. 2560
56 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งานต่อไปของ ททท. อุดรธานี 1 พ.ย. 2560 - 10 พ.ย. 2560
ประกาศเชิญชวนทั่วไปและอื่น ๆ
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
5 ประกวดราคาจ้างพิมพ์นิตยสารอนุสาร อ.ส.ท. ฉบับรายเดือน ภาษาไทย ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 พ.ย. 2560 - 30 พ.ย. 2560
4 จ้างปรับปรุงอาคาร ททท. สำนักงานพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 10 พ.ย. 2560 - 20 พ.ย. 2560
3 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร ททท.สำนักงานเกาะสมุย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ต.ค. 2560 - 27 ต.ค. 2560

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย