เข้าระบบ
 
 
 
 
สอบราคา
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
176 สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหลังอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานใหญ่ 26 พ.ย. 2557 - 11 ธ.ค. 2557
174 จ้างบริษัททำหน้าที่รักษาความปลอดภัย 30 ก.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2558
173 จ้างปฎิบัติงานจัดเก็บและนำเข้าฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเชิงการตลาด 30 ก.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2558
172 จ้างปฏิบัติงานให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเที่ยว 30 ก.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2558
ประกวดราคา
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
8 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปรับปรุงคลังภาพสไลด์ อ.ส.ท. และปรับมาตรฐานการจัดการระเบียบไฟล์ภาพดิจิตอลในฐานเก็บข้อมูลภาพห้องสมุดภาพ อ.ส.ท.(Photo Digital Library) 1 ธ.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557
5 การจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการงานแผนปฏิบัติการตลาดยุโรป แอฟริกาและตะวันออกกลาง 1 ต.ค. 2557 - 30 ก.ย. 2558

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
132 จัดจ้างบริษัทผลิตกระเป๋าผ้าขาวม้า 10 ธ.ค. 2557 - 15 ธ.ค. 2557
131 ประกวดราคาซื้อระบบบริการรับปัญหาและรายงานผล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 19 พ.ย. 2557 - 24 พ.ย. 2557
130 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 18 พ.ย. 2557 - 21 พ.ย. 2557
129 จ้างปรับปรุงอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกาญจนบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 12 พ.ย. 2557 - 21 พ.ย. 2557
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ วันที่ประกาศ

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย