เข้าระบบ
 
 
 
 

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ขายทอดตลาด
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
38 การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งานต่อไปของ ททท. สำนักงานแพร่ จำนวน 6 รายการ 1 ส.ค. 2557 - 29 ส.ค. 2557

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย