เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
478 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฯ 17 ต.ค. 2561
477 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง (Closed Circuit Television CCTV) ณ ททท. สำนักงานสาขาในประเทศ จำนวน ๙ สำนักงาน โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2562
476 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างบริหารจัดการงาน Amazing Thailand Happy Hour สาธารณรัฐสิงคโปร์ 30 ก.ย. 2562
475 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบ ตกแต่งพร้อมรื้อถอนพื้นที่งาน TG Travel and Cultural Fair สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 30 ก.ย. 2562
474 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทนเครื่อง VDI) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2562

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ/จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับ เรื่อง หมดอายุ
186 ร่างประกาศและร่าง TOR จ้างปรับปรุงอาคาร ททท. สำนักงานอยุธยา 12 ต.ค. 2561
ประกาศเชิญชวนทั่วไปและอื่น ๆ
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
24 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานระยอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 ต.ค. 2561 - 18 ต.ค. 2561
23 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกาญจนบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ต.ค. 2561 - 19 ต.ค. 2561

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย