เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
95 ประกาศผลผู้ชนะจ้างจัดทำ Application Family Fun และกิจกรรมส่งเสริมการขาย ในโครงการ Family Fun in Amazing Thailand 2018 30 ก.ย. 2562
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเผยแพร่โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ต่างประเทศประเภทบันเทิง 30 ก.ย. 2562
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารซื้อหน่วยความจำ (Memory) สำหรับเครื่องแม่ข่าย (Server) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีคัดเลือก 20 ก.พ. 2561
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการสื่อสารการตลาดในประเทศของ ททท. ประจำปี 2561 30 ก.ย. 2562
91 ประกาศผลผู้ชนะจ้างดำเนินโครงการนวัตกรรมทางการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2561 30 ก.ย. 2562

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ/จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับ เรื่อง หมดอายุ
180 ประกวดราคาจ้างผลิตรายการโทรทัศน์วาไรตี้ท่องเที่ยว ความยาว 30 นาที ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 ก.พ. 2561
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
161 จ้างพิมพ์เอกสาร Provincial Brochure ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประจำปี 2561 จำนวน 20 รายการ 12 ก.พ. 2561 - 20 ก.พ. 2561
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ วันที่ประกาศ
ประกาศเชิญชวนทั่วไปและอื่น ๆ
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
11 ประกวดราคาจ้างผลิตรายการโทรทัศน์วาไรตี้ท่องเที่ยว ความยาว 30 นาที ด้วยวิธีัประกวดราคาอิเล๋็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ก.พ. 2561 - 26 ก.พ. 2561

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย