เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
1338 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริหารจัดการภาคพื้นคณะผู้ประกอบการท่องเที่ยวและสื่อมวลชนสิงคโปร์เข้าร่วมงาน Trade Meet และสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่สงขลา และสตูล (หาดใหญ่-สตูล-เกาะหลีเป๊ะ) 30 ก.ย. 2563
1337 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ TAT News (TAT News Social Media Management) ปีงบประมาณ 2563 30 ก.ย. 2563
1336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริษัทดูแลระบบ Social Media ของ สกร. ตลาดอิตาลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2563
1335 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างที่ปรึกษาจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ ททท. ประจำปีงบประมาณ 2563 19 พ.ย. 2563
1334 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานแถลงข่าวและประชาสัมพันธ์กิจกรรม “เที่ยวตามฝัน ครั้งหนึ่งในชีวิต” ซีซั่น 2 30 ก.ย. 2563

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ขายทอดตลาด
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
69 ประกาศขายทอดตลาดหนังสืออนุสาร อ.ส.ท. ที่หมดความจำเป็นต้องใช้งานของ ททท. สำนักงานใหญ่ 7 พ.ย. 2562 - 15 พ.ย. 2562
68 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุของ ททท.สำนักงานเชีียงใหม่ 1 พ.ย. 2562 - 14 พ.ย. 2562

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย