เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2621 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการสร้างสรรค์ Content สินค้าการท่องเที่ยวธรรมชาติภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible & CSR) 30 ก.ย. 2565
2620 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตคลิปวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ผลการดำเนินงานในเชิงนโยบายด้านการท่องเที่ยวสำคัญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 30 ก.ย. 2565
2619 ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส 1 ปี 2564 (กองการเงิน) 30 ก.ย. 2565
2618 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 กองตลาดยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง 30 ก.ย. 2565
2617 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผลิต Content และตัดต่อวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยบน Social Media ของ สซน. 30 ก.ย. 2565

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ/จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับ เรื่อง หมดอายุ
199 ประกวดราคาจ้างโครงการบริหารเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ของ ททท. ปีงบประมาณ 2564 29 ธ.ค. 2563
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
190 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบริหารเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ของ ททท. ปีงบประมาณ 2564 12 ม.ค. 2564 - 28 ม.ค. 2564
189 ซื้อกระดาษชำระและกระดาษเช็ดมือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ธ.ค. 2563 - 5 ม.ค. 2564
188 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนทดแทน 24 ธ.ค. 2563 - 11 ม.ค. 2564
187 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ททท. สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีe-bidding 25 ธ.ค. 2563 - 4 ม.ค. 2564
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ วันที่ประกาศ

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย