เข้าระบบ
 
 
 
 

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ/จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับ เรื่อง หมดอายุ
137 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในและพื้นที่บริเวณรอบอาคาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 21 ส.ค. 2557
136 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเลี้ยงและบริการทั่วไปของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 26 ส.ค. 2557
135 ประกวดราคาเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน เพื่อเป็นรถประจำหน่วยงาน สำหรับใช้ปฏิบัติงานประจำ ททท. สำนักงานสาขาในประเทศ จำนวน 44 คัน ประจำปีงบประมาณ 2558-2562 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 8 ส.ค. 2557
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
117 ประกวดราคาเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน เพื่อเป็นรถประจำหน่วยงาน สำหรับใช้ปฏิบัติงานประจำการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสาขาในประเทศ จำนวน 44 คัน ประจำปีงบประมาณ 2558-2562 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 18 ส.ค. 2557 - 21 ส.ค. 2557
116 รายงานขอจ้างเหมาบริการจัดหาสถานที่พร้อมตกแต่งพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 6 โซนภาคกลาง 14 ส.ค. 2557 - 1 ก.ย. 2557
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ วันที่ประกาศ
ขายทอดตลาด
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
38 การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งานต่อไปของ ททท. สำนักงานแพร่ จำนวน 6 รายการ 1 ส.ค. 2557 - 29 ส.ค. 2557

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย