เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
2233 แผนจัดซื้อจัดจ้างการเช่าที่ทำการและบริการส่วนกลางของ สนล. ปร 2564-2566 งบผูกพัน 30 ก.ย. 2564
2232 30 ก.ย. 2564
2231 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การเช่าอาคารพาณิชย์เพื่อใช้เป็นที่ทำการของสำนักงาน ททท.สำนักงานขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบภายในองค์กร ปีงบประมาณ 2564 30 ก.ย. 2564
2229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัโครงการบำรุงรักษาและแก้ไขปรับปรุงเว็บไซต์และ Mobile Application ศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว 30 ก.ย. 2564

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเชิญชวนทั่วไปและอื่น ๆ
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
34 ประกาศผลผู้ชนะการจ้างเหมาดำเนินการออกแบบและจัดงานสานใจสายนสัมพันธ์พนักงานและลูกจ้าง ททท. ปี ๒๕๖๓ 9 ก.ย. 2563 - 9 ก.ย. 2563

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย