เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
1741 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ สำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) ของ สสป. 3 เม.ย. 2563
1740 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2563 (สสร.) 3 เม.ย. 2563
1739 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2563 2 พ.ค. 2563
1738 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 2/2563 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2563) 1 เม.ย. 2563
1737 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ม.ค. - มี.ค. พ.ศ. ๒๕๖๓) ของ สฉต. 1 เม.ย. 2563

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ/จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับ เรื่อง หมดอายุ
193 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มี.ค. 2563
192 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ ปีงบ 2563 25 มี.ค. 2563
191 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มี.ค. 2563
190 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 มี.ค. 2563
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
170 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มี.ค. 2563 - 2 เม.ย. 2563
169 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มี.ค. 2563 - 7 เม.ย. 2563
168 จ้างปรับปรุงอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มี.ค. 2563 - 7 เม.ย. 2563
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ วันที่ประกาศ
ขายทอดตลาด
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
72 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุของ ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา 1 เม.ย. 2563 - 10 เม.ย. 2563
71 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุของ ททท. สำนักงานพิษณุโลก 19 มี.ค. 2563 - 27 มี.ค. 2563
70 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุของ ททท. สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ 9 มี.ค. 2563 - 13 มี.ค. 2563

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย