เข้าระบบ
 
 
 
 
สอบราคา
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
178 จ้างพิมพ์เอกสาร Destination Brochure และ Special Interest Brochure ภาษาอังกฤษ จำนวน 9 รายการ ประจำปี 2558 12 มี.ค. 2558 - 23 มี.ค. 2558
174 จ้างบริษัททำหน้าที่รักษาความปลอดภัย 30 ก.ย. 2557 - 30 ก.ย. 2558

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ/จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับ เรื่อง หมดอายุ
151 ค่าจ้างบุคคลภายนอกตกแต่งดอกไม้ห้องโถง ในโอกาสครบรอบ 55 ปี ททท. 16 มี.ค. 2558
ขายทอดตลาด
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
40 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งานต่อไปของ ททท. สำนักงานใหญ่ 26 ก.พ. 2558 - 6 มี.ค. 2558

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย