เข้าระบบ
 
 
 
 
ประกวดราคา
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
12 จ้างบริษัทจัด Ground ภาคพื้นดิน 5 ต.ค. 2559 - 7 ต.ค. 2559

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ/จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับ เรื่อง หมดอายุ
170 ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบวิดีโอสามมิติเพื่อการท่องเที่ยว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 19 ต.ค. 2559

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย