เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
863 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาประเมินความสำเร็จของการส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวตลาดในประเทศ โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2563
862 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาและบริหาร Content การท่องเที่ยวไทยผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ก.ย. 2563
861 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการปลาเด็ดเจ็ดย่านน้ำ 30 ก.ย. 2563
860 ประกาศผลผู้ชนะจ้างผลิตวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ประจำปี 2562 โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2563
859 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากรจ้างออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ททท. 30 ก.ย. 2563

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ขายทอดตลาด
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
61 การขายทอดตลาดพัสดุ ของ ททท. สำนักงานใหญ่ 17 มิ.ย. 2562 - 25 มิ.ย. 2562
ประกาศเชิญชวนทั่วไปและอื่น ๆ
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
32 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและบริหาร Content การท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7 พ.ค. 2562 - 28 พ.ค. 2562

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย