เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
169 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างดำเนินโครงการ Amazing Local Experience Media Fam Trip เส้นทางภาคใต้ (กทม.-ชุมพร-ระนอง) กลุ่มตลาดยุโรป 30 ก.ย. 2562
168 ประกาศผู้ชนะดำเนินการจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวชายแดนใต้ ครั้งที่ 7 30 ก.ย. 2562
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย Consumer Fair "วันธรรมดาน่าเที่ยว" ปี 2561 แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2562
166 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง จัดทำ VDO Clips สำหรับกลุ่มสตรีและกลุ่มครอบครัว 30 ก.ย. 2562
165 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ TAT Call Center 1672 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เม.ย. 2561

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ/จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับ เรื่อง หมดอายุ
183 การประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ของ ททท. (TAT Social Media Management) ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 เม.ย. 2561
182 การประกวดราคาจ้างโครงการนำเสนอ Marketing Content ด้านการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มี.ค. 2561
ขายทอดตลาด
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
59 การขายทอดตลาดพัสดุที่เป็นซาก/เสื่อมสภาพ ของกิจการสนามกอล์ฟบางพระ จังหวัดชลบุุรี 18 เม.ย. 2561 - 27 เม.ย. 2561
ประกาศเชิญชวนทั่วไปและอื่น ๆ
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
17 การประกวดราคาจ้างพิมพ์เอกสาร Provicial Brochure ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประจำปี 2561 จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 เม.ย. 2561 - 26 เม.ย. 2561
16 ประกวดราคาจ้างโครงการนำเสนอ Marketing Content ด้านการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 เม.ย. 2561 - 27 เม.ย. 2561
15 ประกวดราคาจ้างโครงการ Online Amazing Luxury ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มี.ค. 2561 - 19 เม.ย. 2561
14 ประกวดราคาจ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการในกลุ่ม AEC ผ่านช่องทางออนไลน์ 3 เม.ย. 2561 - 19 เม.ย. 2561
13 ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดทำ Online Campaign สนับสนุนเว็บไซต์ ททท. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 เม.ย. 2561 - 25 เม.ย. 2561

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย