เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ เรื่อง วันหมดอายุ
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสร้างสรรค์สินค้าท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดพร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน (Local Strength) 30 ก.ย. 2562
242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบตอบรับอัตโนมัติดโทรศัพท์สำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2562
241 จ้างจัดงาน Thailand Golf Travel Mart 2018 (TGTM) 2018 30 ก.ย. 2562
240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินงานโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างกระแสกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่เมืองรอง ภายใต้โครงการ "Locallicious Meet Local Eat Local" โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2562
239 ประกาศผู้ชนะการจ้างจัดกิจกรรมสร้างกระแสและกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนภายใต้โครงการ "รายการนำเที่ยวชุมชน (Local Link)" ปี 2561 โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2562

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
162 ประกวดราคาจ้างการพัฒนา Online Content และกำกับการนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 พ.ค. 2561 - 5 มิ.ย. 2561
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ วันที่ประกาศ
ประกาศเชิญชวนทั่วไปและอื่น ๆ
ลำดับ เรื่อง วันที่จำหน่ายหรือแจกเอกสารรายละเอียด
21 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนา Mobile Application ของ ททท. ปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พ.ค. 2561 - 6 มิ.ย. 2561
20 ประกวดราคาจ้างการพัฒนา Online Content และกำกับการนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 พ.ค. 2561 - 5 มิ.ย. 2561

ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย