งานข้อมูลบุคลากร / Personnel Records Section
จำนวนพนักงาน 945 อัตรา ลูกจ้าง 50 อัตรา ณ 1 มีนาคม 2560
.

จำนวนผู้เข้าชม...
Since October 11, 2000