งานข้อมูลบุคลากร / Personnel Records Section
จำนวนพนักงาน 932 อัตรา ลูกจ้าง 48 อัตรา ณ 16 มีนาคม 2561
.

จำนวนผู้เข้าชม...
Since October 11, 2000