งานข้อมูลบุคลากร / Personnel Records Section
จำนวนพนักงาน 964 อัตรา ลูกจ้าง 51 อัตรา ณ 16 สิงหาคม 2560
.

จำนวนผู้เข้าชม...
Since October 11, 2000