งานข้อมูลบุคลากร / Personnel Records Section
จำนวนพนักงาน 939 อัตรา ลูกจ้าง 49 อัตรา ณ 16 ตุลาคม 2560
.

จำนวนผู้เข้าชม...
Since October 11, 2000