งานข้อมูลบุคลากร / Personnel Records Section
จำนวนพนักงาน 947 อัตรา ลูกจ้าง 50 อัตรา ณ 1 พฤศจิกายน 2559
.

จำนวนผู้เข้าชม...
Since October 11, 2000