งานข้อมูลบุคลากร / Personnel Records Section
จำนวนพนักงาน 901 อัตรา ลูกจ้าง 44 อัตรา ณ 16 พฤศจิกายน 2558
.

จำนวนผู้เข้าชม...
Since October 11, 2000