งานข้อมูลบุคลากร / Personnel Records Section
จำนวนพนักงาน 929 อัตรา ลูกจ้าง 50 อัตรา ณ 1 กุมภาพันธ์ 2561
.

จำนวนผู้เข้าชม...
Since October 11, 2000