งานข้อมูลบุคลากร / Personnel Records Section
จำนวนพนักงาน 889 อัตรา ลูกจ้าง 48 อัตรา ณ ปัจจุบัน
.

จำนวนผู้เข้าชม...
Since October 11, 2000