งานข้อมูลบุคลากร / Personnel Records Section
จำนวนพนักงาน 922 อัตรา ลูกจ้าง 46 อัตรา ณ 1 เมษายน 2558
.

จำนวนผู้เข้าชม...
Since October 11, 2000