งานข้อมูลบุคลากร / Personnel Records Section
จำนวนพนักงาน 887 อัตรา ลูกจ้าง 48 อัตรา ณ 16 มิถุนายน 2557
.

จำนวนผู้เข้าชม...
Since October 11, 2000