งานข้อมูลบุคลากร / Personnel Records Section
จำนวนพนักงาน 898 อัตรา ลูกจ้าง 44 อัตรา ณ 1 กุมภาพันธ์ 2559
.

จำนวนผู้เข้าชม...
Since October 11, 2000