งานข้อมูลบุคลากร / Personnel Records Section
จำนวนพนักงาน 864 อัตรา ลูกจ้าง 47 อัตรา ณ 17 พฤศจิกายน 2557
.

จำนวนผู้เข้าชม...
Since October 11, 2000